Ngày 18 Tháng Ba

Thánh Cyrillô Thành Giêrusalem, 

Giám Mục và Tiến Sĩ Hội Thánh 

(315-386)

 

Thánh Cyrillô được chọn làm Giám Mục thành Giêrusalem vào khoảng năm 350. Cuộc đời ngài được dệt nên bởi nhân đức sáng chói, nhất là dòng bác ái và trí khôn ngoan lạ thường.

Thời đó, toàn xứ Palestina bị hạn hán, mất mùa và đói kém. Rất nhiều người nghèo khó không biết bấu víu vào đâu ngoài vị cha chung yêu quý của họ. Ngài đã lấy hết của cải riêng tư và tài sản địa phận để cứu giúp những người con khốn cùng.

Phép lạ Thánh Giá xuất hiện trên nền trời vào ngày lễ hiện xuống. Ơn nói tiên tri và đặc biệt đời sống thánh thiện của ngài đã là những liều thuốc thần diệu tỉnh thức người Công Giáo, đồng thời cũng là những khí giới sắc bén chống lại bè rối Ariô. Bọn lạc giáo phẫn uất khi thấy hàng ngũ mình bị tan rã nên đã tìm cách trục xuất ngài và ngài đã bị đi lưu đày nhiều lần.

Thánh nhân qua đời ngày 18/3/386.

 


Back to Home