Ngày 18 Tháng Mười Hai

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy Giảng; 

Phêrô Trương Văn Ðường, Thầy Giảng; 

Và Phêrô Vũ Văn Truật, Thầy Giảng 

(+ 1838)

 

Thời vua Minh Mạng, lệnh cấm đạo mỗi ngày thêm gắt gao, và ngày 20/6/1837, quan tỉnh Sơn Tây sai lính tới bao vây làng Bầu Nọ bắt được Cố Tân (Cornay) và ba thầy giảng Việt Nam là Phaolô Mỹ, Phêrô Ðường và Phêrô Truật.

- Phaolô Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1798, cuối đời Sơn Tây, trong một gia đình đạo đức và giàu có thuộc xứ Kẻ Non, địa phận Tây Ðàng Ngoài. Năm 13 tuổi (1811), ngài được cha mẹ cho vào nhà Ðức Chúa Trời. Rồi năm 1817, theo học tại Chủng Viện Vĩnh Trị. Và sau mấy năm tu luyện, Phaolô Nguyễn Văn Mỹ chính thức trở thành thầy giảng giúp việc truyền giáo. Lúc bị bắt, ngài đang giúp Cố Tân tại xứ Bầu Nọ.

- Phêrô Trương Văn Ðường chào đời năm 1808, tại Kẻ Sở (Hà Nam). Khi lên 9 tuổi, ngài đã được nhận vào nhà Ðức Chúa Trời ở xứ Yên Tập. Năm 1834, trở thành thầy giảng và giúp việc truyền giáo tại Bầu Nọ.

- Phêrô Vũ Văn Truật sinh năm 1816 tại Kẻ Thiếc, thuộc xứ Bầu Nọ. Ngài ở nhà Ðức Chúa Trời với địa vị khiêm tốn của bậc tôi tớ, vì lý do sức khỏe không thích hợp cho việc học tập. Khi bị bắt, ngài đang giúp việc tại xứ Bầu Nọ. Phần thưởng đầu tiên mà ngài nhận được sau khi bị bắt, là Ðức Giám Mục địa phận Tây Ðàng Ngoài đã chính thức nhận ngài làm thầy giảng.

Trong suốt 18 tháng trong tù, ba thầy đã bị tra tấn nhiều lần, nhưng luôn luôn tỏ ra nhẫn nại chịu đựng, quyết giữ vững đức tin, và hằng ước ao được phúc tử đạo.

Bản án tử hình do quan tỉnh Sơn Tây đệ trình vua Minh Mạng đã được châu phê và trả về ngày 19/10/1837. Mãi tới ngày 18/12, ba thầy giảng mới bị điệu đi xử giảo.

Ngày 27/5/1900, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã long tôn ba thầy hàng Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home