Ngày 13 Tháng Mười Hai

Thánh Lucia Ðồng Trinh Tử Ðạo (+ 304)

 

Thánh nữ Lucia quê tại Syracusas thuộc nước Ý. Mồ côi cha từ thuở nhỏ, Lucia hằng ấp ủ ý tưởng hiến trọn cuộc đời cho Chúa, nhưng mẹ ngài ép phải lập gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Chúa đã làm một phép lạ tỏ tường để chữa bà mẹ khỏi cơn bệnh loạn huyết trầm trọng nhờ lời cầu nguyện của Lucia.

Sau biến cố này, Lucia từ chối lời cầu hôn và bán hết phần gia tài mà bà mẹ dành cho làm của hồi môn, rồi phân phát cho người nghèo khó. Vì quá thất vọng, chàng công tử bị khước từ kia đã tố cáo với hoàng đế là Lucia có đạo, nên ngài đã bị bắt và dẫn đến trước mặt quan Paschase. Vị quan này dùng lời đường mật cũng như mọi hình khổ để bắt ngài phải dâng hương tế thần, nhưng thất bại. Ông truyền điệu ngài tới nơi tội lỗi để hủy diệt đức trinh khiết của ngài, nhưng lạ thay Chúa đã khiến thân xác của ngài trở nên nặng như núi đá đến nỗi không ai kéo đi được. Ông còn ra lệnh tẩm dầu vào người rồi đốt, nhưng một lần nữa Chúa đã gìn giữ thân xác ngài toàn vẹn giữa đống lửa hồng.

Cuối cùng thánh nữ Lucia đã được lãnh phúc tử đạo dưới lưỡi gươm của lý hình năm 304 dưới thời bách đạo của Ðioclêtianô. Trước khi chết, ngài còn tiên đoán Giáo Hội sắp được bình an. Xác ngài được chôn cất ngay tại quê nhà hương.

 


Back to Home