Ngày 12 Tháng Mười Hai

Thánh Gioanna Phanxica Ðệ Chantal, Nữ Tu (1572-1641)

 

Thánh Gioanna Phanxica Frémiot de Chantal sinh ngày 23/01/1572 tại Dijon. Mồ côi mẹ lúc chưa đầy hai tuổi. Chính vì thế, cuộc sống sau này của ngài biểu lộ đầy ý chí, nghị lực do ảnh hưởng của cha ngài.

Năm 20 tuổi, Gioanna sánh duyên cùng bá tước Chantal và sinh được bốn người con. Cuộc sống gia đình thật hạnh phúc cho tới ngày Chúa gửi Thánh Giá đến cho ngài và các con: Bá tước Chantal tử nạn nhân một chuyến đi săn (1600).

Tuy đau khổ, nhưng ngài vẫn đầy quả cảm, quyết ở vậy nuôi con và ôm ấp lý tưởng chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Hơn nữa, nhờ sự hướng dẫn của Ðức Giám Mục địa phận Genève, ngài tiến rất mau trong đường nhân đức. Năm 1610, ngài từ giã gia đình để dâng mình vào dòng Thăm Viếng. Chính thánh nữ đã đóng góp rất nhiều trong việc củng cố đời sống tu viện, tổ chức các nhà tập, các chi nhánh mới tại nhiều nơi.

Thánh nữ qua đời ngày 13/12/1641 tại Moulins, được an táng tại Annecy trong nguyện đường của nhà dòng. 

Ðức Giáo Hoàng Clêmentê XIII đã phong thánh cho ngài năm 1767.

 


Back to Home