Ngày 11 Tháng Tư

Thánh Stanislao, Giám Mục tử Ðạo (1030-1079)

 

Thánh Stanislao sinh ngày 26/7/1030 tại Cracovie trong một gia đình quý phái nước Ba Lan. Dù là người con độc nhất trong nhà, nhưng ngài chẳng ham mê của cải và chức quyền; từ thuở nhỏ, ngài đã tỏ ra là một thiếu niên giàu lòng bác ái.

Khi tuổi hoa niên chớm nở, ngài đã nhận ra tiếng Chúa gọi làm tông đồ. Sau khi mãn triết và thần học, ngài chịu chức linh mục. Ðược giữ chức kinh sĩ, vị tân linh mục đã nổi tiếng là một người thánh thiện và tài đức ai ai cũng nghe tên. Trước những lời đồn thổi khen lao, ngài vẫn một lòng khiêm nhường và hăng say tận tụy với công việc. Ðể hoàn tất nhiệm vụ, ngài quyết sống nhiệt thành, bác ái và vâng lời. Ngài không hề xao nhãng việc nghiên cứu Thánh Kinh, tham khảo các giáo phụ và thần học. Khi Ðức Giám Mục địa phận từ trần, ngài được đề cử thay thế năm 1072.

Ngài ăn chay đánh tội hằng ngày, đi thăm bệnh nhân và tổ chức bố thí cho người nghèo. Tuy dịu hiền và ác ái, nhưng ngài cương quyết cảnh cáo và khuyến dụ những người tội lỗi. Ngài mạnh dạn lên tiếng phản đối và tố cáo bạo vương Boleslas. Bị thúc đẩy bởi lòng tự ái mù quáng nên năm 1079, nhằm lúc thánh nhân đang dâng lễ, bạo vương xông lên bàn thờ chém đầu ngài. Bạo vương còn truyền phân thây ngài cho muông thú. Nhưng Chúa đã bảo vệ xác ngài, không để thú vật nào động đến. Trước sự lạ lùng đó, bạo vương đã ăn ăn trở lại và ngày tang lễ đã biến thành ngày vui. 

Ngài được phong Hiển Thánh ngày 17/9/1253 dưới triều Ðức Giáo Hoàng Innocentê IV.

 


Back to Home