Ngày 11 Tháng Hai

Ðức Mẹ Hiện Ra Ở Lộ Ðức (1858)

 

Bốn năm sau ngày Ðức Piô IX tuyên bố tín điều "Vô Nhiễm Nguyên Tội" của Ðức Mẹ thì từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, Ðức Mẹ đã hiện ra cả thảy 18 lần với một thiếu nữ nghèo hèn tên là Berdette tại một hang đá ở Lộ Ðức thuộc địa phận Tarbes nước Pháp. Trong những lần hiện ra này, Ðức Trinh Nữ đã khuyên Berdette hãy siêng năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các tội nhân. Ngài còn yêu cầu người ta xây cất tại đó một đền thờ dâng kính Ngài. Berdette tả: "Bà đẹp lắm, đẹp đến nỗi nếu được xem thấy bà một lần người ta sẽ ao ước được chết để chiêm ngắm bà mãi mãi...".

Vào dịp lễ truyền tin năm ấy, Ðức Mẹ đã hiện ra và mạc khải cho Berdette biết tên của mình: "Ta là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội". Từ đó, Lộ Ðức đã trở thành một trung tâm hành hương cho cả thế giới, vì chính ở đây, Ðức Mẹ đã tỏ lòng thương con cái loài người qua nhiều phép lạ chữa lành các bệnh nhân và ban cho nhiều người ơn ăn năn trở lại. Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã ban phép được vài miền được mừng kính lễ này. Và Ðức Piô X đã phổ biến Giáo Hội năm 1908.

Trong mọi hoàn cảnh, lúc vui cũng như khi gặp cơn khốn khó, chúng ta hãy mau mắn chạy đến cùng Ðức Mẹ để được Mẹ phù giúp và lãnh được ơn an ủi dịu dàng của Người.

 


Back to Home