Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm Xứ 

(+ 1840)

 

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh) là trùm xứ, đồng thời làm nghề thầy thuốc, đã cao niên. Bị bắt và giam cùng với Ðức Cha Cao, cha Ðiểm, cha Khoa và thầy Phêrô Tự. Trong tù, quan khuyên dụ ngài bỏ đạo và hứa sẽ tìm dịp cho đi xưng tội với các linh mục, nhưng ngài nhất quyết từ chối. Bị ép bước qua Thập Giá, ngài đã lớn tiếng cải chính, không chuẩn. Ngày 08/7/1840, án tử hình được triều đình phê chuẩn. Hôm sau, được con cái tới báo tin, ngài rất vui mừng hô lên: "Ðã tới giờ hy sinh rồi, đó là giờ tâm hồn tôi hằng mong mỏi...". Ngày 10/7/1840, ngài đã bị điệu đi xử cùng với thầy Phêrô Tự. 

Ðức Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home