Ngày 08 Tháng Hai

Thánh Hiêronimô Emilianô, Lập Dòng (1481-1537)

 

Thánh Hiêronimô sinh tại Venise nước Ý năm 1481, thuộc dòng họ Emilianô. Khi còn trẻ, ngài nhập quân đội để bảo vệ miền Castelnovo gần Quero, một thành phố bị địch quân chiếm đóng. Ngài bị bắt làm tù binh nhưng được Ðức Trinh Nữ Maria cứu thoát.

Tại Venise, ngài bắt đầu những công việc bác ái đặc biệt đối với trẻ em mồ côi hay bị lạc cha mất mẹ. Ngài nuôi nấng và giáo dục chúng theo đường hướng Kitô Giáo trong những nơi trú ẩn thuê mướn.

Sau đó, ngài đi qua những miền khác như Brescia, Berfame, Côme và điều khiển nhiều viện mồ côi cũng như nhiều hội đoàn bác ái. Sau cùng, ngài dừng chân ở Somasque, một miền quê hẻo lánh thuộc Bergame. Nơi đây ngài lập một hội dòng mới lấy tên Somasque, được Ðức Giáo Hoàng Piô V phê chuẩn. Vì tận tâm phục vụ các bệnh nhân nên ngài bị lây bệnh và từ trần năm 1537, hưởng thọ 56 tuổi.

Trong ngày lễ kính thánh Hiêronimô Emilianô, chúng ta xin Chúa ban cho những người phục vụ bệnh nhân trong các bệnh viện và cho những người đang săn sóc các trẻ cô nhi được tinh thần bác ái thực sự hy sinh đời mình cho các chi thể thiệt thòi của Nhiệm Thể Chúa Kitô.

 


Back to Home