Ngày 07 Tháng Tư

Thánh Gioan Lasan, Linh Mục Lập Dòng (1651-1719)

 

Thánh Gioan Lasan là tấm gương phản chiếu trung thành đời sống Chúa Giêsu đối với trẻ thơ. Ngài sinh ngày 30/4/1651, trong một gia đình quyền quý. Cha ngài là một vị thẩm phán danh tiếng, và mẹ ngài là một thiếu phụ rất đạo đức. Từ nhỏ, Gioan đã sớm có một lòng đạo đức và thương người nghèo khó. Vốn tư chất thông minh, khi đến trường, ngài vượt xa bạn bè về đức cũng như về trí. Năm 11 tuổi, ngài đã được nhận vào hàng giáo sĩ và đến năm 16 lại được cất lên hàng kinh sĩ, rồi được nhận vào Chủng Viện Xuân Bích ở Ba Lê. Khi đã đậu tiến sĩ thần học, ngài lãnh chức linh mục năm 1678. Ít lâu sau, ngài được bầu làm Bề Trên dòng "Các chị chuyên lo giáo dục thiếu nữ". Chính trong chiều hướng này mà Gioan được ơn soi sáng lập dòng "Các sư huynh" năm 1681, và được Ðức Bênêđictô XIII phê chuẩn. Thật là thích hợp cho thời bấy giờ, khi mà cả trăm ngàn thanh niên bơ vơ không có chỗ học hành.
Nhờ sự hưởng ứng và giúp đỡ của nhiều người nên công việc của ngài khởi sự rất tốt đẹp. Ngoài việc huấn luyện trí dục, ngài đặc biệt chú trọng đến đức dục. Vui vẻ, cởi mở và bình dân là những đức tính nổi bật nơi ngài. Nhưng các giáo chức lại ghen tuông và hiềm khích khi thấy ngài có uy thế và bổng lộc. Ngài liền từ chức và khước từ mọi lương bổng, lại đem bán của cải để phân phát cho người nghèo. Nhờ lòng đạo đức sâu xa và kiên nhẫn, ngài lại tiếp tục công việc.

Năm 1719, ngài tìm người thay thế, rồi sống mai ẩn. Ngày 07/4/1719, ngài trút linh hồn sau một cơn đau liệt giường, ngài được Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII phong Chân Phước ngày10/02/1888 và được phong Hiển Thánh ngày 24/5/1900. Ðức Piô XII đã phong cho ngài tước hiệu "Ðấng bảo trợ các nhà giáo dục".

Cuộc đời trần thế của ngài ngắn ngủi, nhưng công nghiệp giáo dục của ngài thật vĩ đại.

 


Back to Home