Ngày 07 Tháng Ba

Thánh Perpêtua Và Fêlicita, Tử Ðạo (+203)

 

Khi hoàng đế Sévere ra lệnh cấm đạo, thánh nữ Perpêtua và người nữ nô lệ là Fêlicita đang mang thai sắp đến ngày sinh cùng với những người bạn khác nữa là Revocatus, Saturnin và Secundulus, tất cả đều bị tống giam vì đã tin vào danh Chúa Giêsu. Trước đó, các ngài là những dự tòng nên được Rửa Tội ngay trong tù.

Thánh Perpêtua thuộc gia đình quyền quý, nên cha ngài tìm mọi cách khuyên ngài bỏ đạo để được sống. Ngài đã cương quyết chọn cái chết để trung thành với Thiên Chúa và đã trở nên lò lửa nung nấu đức tin của các bạn mình.

Còn thánh nữ Fêlicita, trong cơn đau đớn lúc sinh con, bị tên lính canh chế nhạo, ngài đã trả lời: "Bây giờ chính tôi chịu đau khổ, nhưng mai kia có Ðấng khác chịu đau khổ thay tôi, vì tôi chịu đau khổ vì Người".

Khi bị điệu ra pháp trường trước mặt mọi người, các ngài vẫn hiên ngang ca hát để chúc tụng Thiên Chúa. Các ngài bị đánh đập, hành hạ rồi sau đó cùng bị thú rừng giày xéo cho đến chết.

Các ngài được lãnh phúc tử đạo ngày 07/3/203.

 


Back to Home