Ngày 07 Tháng Mười Một

Thánh Hyacintha Gia (Castaneda), Linh Mục 

Và Vinh Sơn Liêm, Linh Mục 

(+ 1773)

 

- Thánh Hyacintha Gia sinh năm 1743 tại Javita nước Tây Ban Nha. Lớn lên, ngài xin gia nhập dòng thánh Ða Minh và được gửi đến Phi Luật Tân vào năm 1762. Bốn năm sau, ngài đặt chân lên đất Trung Hoa, nhưng chỉ một thời gian ngắn, ngài bị bắt và bị trục xuất. Vẫn một lòng nhiệt thành, ngài tình nguyện sang Việt Nam ngày 23/02/1770, giúp việc truyền giáo tại Thái Bình. Ngày 12/7/1773, trên đường phụng sự nước Chúa, ngài bị bắt và bị đóng cũi nộp cho chúa Tĩnh Ðô Vương Trịnh Sâm.

- Thánh Vinh Sơn Liêm sinh năm 1732 tại Thôn Ðông, Trà Lũ, Phú Nhai, Bắc Việt. Năm 12 tuổi, ngài dâng mình vào nhà Chúa tại Lục Thủy. Ba năm sau, được gửi học tại Minila, và ngày 08/9/1753, ngài xin gia nhập dòng Ða Minh. Năm 1758, ngài thụ phong linh mục và trở về quê hương phục vụ. Trước hết, ngài giữ chức giáo sư tại Chủng Viện Trung Linh, sau được cử đi truyền giáo tại Lai Ổn, Quất Lâm, Trung Lao, Lục Thủy, Trung Lễ... Năm 1767, thời Cảnh Hưng, chúa Trịnh Sâm ra lệnh cấm đạo. Ngày 02/10/1773, ngài bị bắt ở Lương Ðồng và bị tống giam tại Hưng Yên cùng với cha Hyacintha Gia và Vinh Sơn Liêm, chịu trảm quyết tại pháp trường Ðồng Mơ, ngoài thành Thăng Long. 

Ðức Giáo Hoàng Piô X đã phong hai ngài lên hàng Chân Phước ngày 20/5/1906.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home