Thánh Phêrô Lựu, Linh Mục (+ 1861)

 

Thánh Phêrô Lựu sinh năm 1812 (Nam Việt). Lớn lên, ngài dâng mình cho Chúa. Khi cha Philipphê Minh chạy về trú ẩn tại họ Mặc Bắc (Vĩnh Long), ngài đang là cha sở của họ này và cũng vừa được lệnh đổi đi nơi khác.

Ngài bị bắt và hiên ngang đổ máu đào để nên chứng nhân Nước Trời ngày 07/4/1861 tại Mỹ Tho, dưới triều Tự Ðức.

Ngày 02/5/1909, Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home