Ngày 06 Tháng Sáu


Thánh Nôbertô, Giám Mục Lập Dòng

(1085-1134)

 

Thánh Nôbertô sinh tại Phenanie vào năm 1085 trong một gia đình quyền quý. Ngay từ bé, Nôbertô đã được dạy dỗ cẩn thận mong sau này nối nghiệp cha. Nhờ sự chăm chỉ và óc thông minh sẵn có, chẳng bao lâu cậu tốt nghiệp và được tuyển vào làm việc tại triều đình hoàng đế Henri V.
Giàu sang danh vọng không làm thỏa mãn tâm hồn muốn khao khát một cái gì tuyệt đối vĩnh cửu. Nhận được tiếng Chúa gọi, Nôbertô đã từ bỏ tất cả để dâng mình cho Chúa trong tu viện. Sau khi nhận lãnh chức linh mục, ngài đã hăng say rao giảng Phúc Âm và đem nhiều người về cùng Chúa. Ðiểm nổi bật nhất nơi thánh nhân là tinh thần nghèo khó vì nước trời. Nhờ lòng hy sinh và nhiệt thành, ngài đã cải hóa được nhiều tâm hồn tội lỗi. Vâng lệnh Ðức Giáo Hoàng Calixtô II, ngài đã thiết lập tu viện tại miền Premontré năm 1120. Ðời sống ngài rất nhiệm nhặt và chuyên về cầu nguyện.

Ít lâu sau, ngài phải rời bỏ tu viện và đi nhận chức Giám Mục tại địa phận Mardebourg năm 1126. Trong nhiệm vụ mới này, ngài phải đương đầu với rất nhiều khó khăn: chấn hưng lại nền luân lý đang bị suy đồi, bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội trước sự đàn áp của những người quyền thế. Về luân lý, ngài đặc biệt lưu tâm đến vấn đề độc thân của linh mục. Nhiều lần Chúa đã cứu ngài khỏi những âm mưu sát hại. Ngài đã giúp Ðức Innôcentê II cách đắc lực trong công đồng Reims và đương đầu với nhóm ly giáo Pierre de Léon.

Sau cùng vì quá mệt mỏi với công việc, ngài đã ngã bệnh và qua đời ngày 06/6/1134 tại Mardebourg.

 


Back to Home