Ngày 06 Tháng Tư

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (+ 1857)

 

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1792 tại Trinh Hà, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình đạo hạnh. Năm lên 12 tuổi, ngài đã từ giã cha mẹ lên đường dâng mình cho Chúa trong Chủng Viện Vĩnh Trị.

Khi lên Ðại Chủng Viện, ngài quyết định vào rừng ẩn tu; vì thế ngài vào tu trong rừng Bạch Bát thuộc tỉnh Thanh Hóa, đêm ngày cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Nhưng sau một năm, Ðức Cha địa phận nhắn tin buộc ngài phải trở về Chủng Viện. Ngài đã vâng lệnh trở về tiếp tục việc học. Sau đó ngài được Bề Trên tín nhiệm gửi đi Macao hai lần để lãnh đồ đạc và tiền bạc lo việc truyền giáo trong địa phận; rồi ngài nhận bài sai sang truyền giáo bên Ailao, nhưng ít lâu sau ngài lại trở về dạy tân tòng ở miền quê tỉnh Hà Nam, và cuối cùng bị bắt giải về Hà Nội vào năm 1841. Trong cảnh tù tội, dù bị tra tấn lăng nhục nhưng ngài trước sau vẫn một lòng trung thành với đức tin.

Sau 7 năm bị giam ở Hà Nội, ngài bị đày đi Phú Yên và năm sau ngài được phóng thích trở về Vĩnh Trị. Năm 1848, ngài vâng lời Ðức Giám Mục địa phận để tiến lên nhận chức linh mục khi đã được 56 tuổi. Cha Phaolô Tịnh đã đặt làm giám đốc Chủng Viện Vĩnh Trị. Trong chức vị mới, ngài đã đem hết tâm lực để phụng sự Chúa và tha nhân, đặc biệt là đối với những người nghèo khổ.

Ngày 27/02/1857, ngài bị bắt lần thứ hai dưới triều Tự Ðức. Sau nhiều lần tra hỏi thấy linh mục Tịnh cương quyết không bỏ đạo, nhà vua đã ra lệnh xử trảm ngài. Và ngày 06/4/1857, ngài đã hiên ngang lãnh nhận cái chết của một vị anh hùng tử đạo tại pháp trường Bảy Mẫu thuộc tỉnh Nam Ðịnh.

Ngày 02/5/1909, Ðức Piô X đã long trọng tôn phong cha Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bậc Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home