Ngày 06 Tháng Mười Hai

Thánh Nicôlao, Giám Mục (+ 325)

 

Thánh Nicôlao sinh tại Patras miền Lycia (Hy Lạp), thuộc gia đình danh giá. Ngay từ nhỏ, ngài đã tập giữ chay những ngày thứ tư và thứ sáu trong tuần và ngài đã duy trì thói quen ấy trong suốt cuộc đời. Sau khi cha mẹ mất, ngài đã bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo khó và lên đường đi hành hương đất thánh. Sau đó, Chúa đã thúc giục ngài đến thành Myra, nơi các Giám Mục đang hội họp để chọn người kế vị Ðức Giám Mục thành này mới qua đời. Kết quả, mọi người đều đồng thanh chọn Nicôlao làm Giám Mục. Trong nhiệm vụ mới, ngài càng để lộ nhiều nhân đức, nhất là đức khó nghèo và lòng bác ái.

Ngài hăng hái rao giảng Ðức Tin Kitô giáo, bất chấp sắc chỉ cấm đạo của hoàng đế Ðiôclêtianô và Maximianô. Vì thế ngài bị bắt và chịu nhiều cực hình cho mãi tới khi vua Constantinô lên trị vì ngài mới được tha và trở về Myra.

Trong những ngày cuối đời, ngài còn phải đương đầu với nhiều lạc giáo. Ngài đã đóng góp rất nhiều trong công đồng Niceé, nhất là việc kết án tà thuyết Ariô. Sau công đồng, ngài trở về và kết thúc cuộc sống thánh thiện tại thành Myra năm 325. Xác ngài được mang về Bari miền Apulia nước Ý năm 1807. 

Năm 1670, Ðức Clêmentê X đã phong ngài lên bậc Hiển Thánh.

 


Back to Home