Ngày 06 Tháng Giêng

Lễ Hiển Linh

 

Lễ Hiển Linh mang một ý nghĩa quan trọng trong mùa Giáng Sinh. Ðức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể mặc lấy thân xác yếu hèn của con người để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Các nhà đạo sĩ là những người đầu tiên đã nhận ra Chúa khi Ngài tỏ mình cho loài người. Các ngài là những chiêm tinh gia chuyên nghiên cứu về các tinh tú, các hiện tượng thiên nhiên. Một ngày kia các ngài cùng nhận thấy ngôi sao lạ xuất hiện như ngầm báo tin một bậc minh vương vừa mới chào đời. Với một sự thúc đẩy từ bên trong, các ngài vội vã lên đường tìm đến, theo dấu ngôi sao lạ.

"Vua Do Thái mới sinh ra ở đâu?". Tại Giêrusalem, các ngài đã làm cho cả kinh thành hoảng sợ vì câu hỏi này. Việc đó cũng là đầu mối cho những âm mưu hiểm độc của bạo vương Hêrôđê.

Cuối cùng các ngài được ngôi sao lạ dẫn tới nơi Con Trẻ giáng sinh. Các ngài phủ phục thờ lạy Hài Nhi và tiến dâng ngài ba lễ vật tượng trưng: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Qua những dữ kiện lịch sử mà Phúc Âm ghi lại, chúng ta còn nhận ra một ý nghĩa khác nhiệm mầu hơn là Thiên Chúa đến để cứu chuộc mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Chúa đến để mời gọi tất cả mọi người tin vào sứ điệp Kitô Giáo.

Cùng với ba nhà đạo sĩ, chúng ta hãy dâng lên Chúa Hài Ðồng ba lễ vật: Vàng là lòng mến, hương trầm là kinh nguyện và mộc dược là hy sinh.

 


Back to Home