Thánh Luca Vũ Bá Loan, Linh Mục

(+ 1840)

 

Thánh Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 tại Trại Bút, thuộc xứ Bút Ðông. Lớn lên Ngài dâng mình cho Chúa, và năm 1798 mọi người đều biết Ngài là một vị linh mục thánh thiện, sống khiêm nhường và khó nghèo, Ngài đã làm việc tại các xứ Nam Sang, Kẻ Vồi, và coi xứ Kẻ Sở cho tới khi bị bắt. Khi đi làm phúc tại họ Kẻ Chuồn, Ngài bị bắt và đòi chuộc tiền rất nặng. Hôm đó là ngày 10 tháng 1 năm 1840, thời Vua Minh Mạng. Nhưng rồi chuyện đến tai quan trên, Ngài bị giải về huyện Phú Xuân; mười lăm ngày sau lại bị điệu về Hà Nội. Vì già yếu, Ngài được đối xử tử tế, nhưng cũng phải mấy lần tra vấn và dụ dỗ bỏ đạo. Là vị chủ chăn, Ngài luôn luôn giữ vững đức tin và ước ao phúc tử đạo. Do đó, Ngài bị đóng gông mang xiềng và bị lên án tử hình, dù luật nhà nước cấm xử tử người già 60 tuổi trở lên.

Triều đình chuẩn y và gởi trả bản án về tỉnh. Mãi chiều ngày 4-6-1840 bản án tử hình mới tới Hà Nội. Sáng hôm sau, tức 5 tháng 6 năm 1840, Ngài bị điệu đi xử trảm ở Ô Cầu Giấy.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong Ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Back to Home