Ngày 04 Tháng Tư

Thánh Isiđôrô, Giám Mục Và Tiến Sĩ Hội Thánh (560-636)

 

Nước Tây Ban Nha thường tự hào vì đã có một gia đình gồm những vị thánh Leandre, Fulgence, Isiđôrô và chị ngài là Florence. Leandre, người anh cả đã làm Giám Mục Seville vào năm 580, đồng thời ngài cũng lưu tâm chăm sóc người em nhỏ Isiđôrô sinh năm 560. Sau khi Leandre qua đời, ngài lên kế vị và tiếp tục công cuộc tổ chức Giáo Hội Tây Ban Nha mà anh ngài đã đề xướng. Leandre đã triệu tập một công đồng quan trọng vào năm 586 tại Tolede. Isiđôrô cũng đã triệu tập nhiều hội nghị, nhất là công đồng Tolede IV vào năm 633. Suốt 33 năm với chức vụ Giám Mục, ngài đã hăng say trong bổn phận giáo huấn dân Chúa, không phải chỉ bằng lời thuyết giảng, nhưng ngài bắt tay ngay vào việc đào tạo thanh thiếu niên. Ngài đã thiết lập một học viện và chính ngài trông coi việc giảng huấn. Nỗi ưu tư đó đã đi trước thời đại và là nguồn gốc cho nhiều trường phái văn chương sau này.

Ngài qua đời năm 636. 

Ðức Bênêđictô XIV đã tôn ngài lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh để đề cao công nghiệp và tài năng của ngài.

 


Back to Home