Ngày 03 Tháng Sáu


Thánh Carôlô Lwanga

Và Các Bạn Tử Ðạo (+ 188)

 

Hai mươi hai thánh tử đạo da đen ở Ouganda đã làm chúng ta sống lại thời các thánh Tông Ðồ. Những hình khổ thật tàn nhẫn: ném đá, làm mồi cho thú dữ, chém đầu v.v... Trong hai mươi vị, có 13 vị thiêu sống trong những giỏ mây. Các ngài thuộc đủ mọi hạng tuổi: Matthias Kalenba 5 tuổi, Kitô 13 tuổi, những vị lớn hơn khoảng 16 đến 24 tuổi.

Sự phát triển của Giáo Hội Ouganda ngày nay đã minh chứng cho kết quả của các hy sinh của các ngài. Thật đúng với câu: "Máu vị tử đạo là hạt giống của các Kitô hữu".

Lwanga luôn khích lệ tinh thần anh em và cùng họ cầu nguyện liên lỉ. Bốn vị trong số các ngài chưa chịu phép thánh tẩy đều được Lwanga Rửa Tội trước khi chịu khổ hình.

Mừng kính các ngài, chúng ta cũng nhìn lại chính mình: Chúng ta cũng là con cháu các thánh tử đạo, nhưng chúng ta đã sống đúng gương sáng của cha ông chúng ta chưa, và máu các ngài đổ ra có làm đức tin nảy mầm tươi tốt trong tâm hồn chúng ta không?

 


Back to Home