Thánh Ðaminh Ninh, Giáo Dân (+ 1862)

 

Thánh Ðaminh Ninh là một nông dân, thuộc địa phận Trung. Dù mới 21 tuổi nhưng đầy lòng nhiệt thành và đạo đức. Sau khi bị bắt, vì Ngài không chịu bước qua Thánh Giá, nên bị lên án tử hình và chịu trảm quyết tại An Triêm (Nam Ðịnh) ngày 2-6-1862.

Ðức Thánh Cha Piô XII  đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home