Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), 

Linh Mục 

(+ 1861)

 

Thánh Ven tên thật là Gioan Stêphanô Vénard chào đời ngày 21/11/1829 tại Saint Loupsur Thouet nước Pháp. Nhờ bầu khí đạo đức của gia đình, ngay từ nhỏ ngài đã tỏ ra hiền hòa và đầy nghị lực với ước mơ sẽ đi truyền giáo tại Viễn Ðông và sẽ được tử đạo vì danh Chúa Kitô.

Sau khi được gia đình chấp thuận, ngài nhập tu viện Saint Luop và theo ban thần học tại Ðại Chủng Viện Poitiers. Ngài rất mến mộ Phép Thánh Thể, nguồn sinh lực giúp ngài can đảm lướt thắng mọi thử thách. Ngài nhập Chủng Viện Thừa Sai năm 1854 và thụ phong linh mục vào năm 1852. Sau đó ngài xuống tàu ở Anvers sang Hồng Kông. Tại đây ngài phải vất vả học chữ nho cho tới năm 1854 mới được cử sang truyền giáo tại địa phận Tây Bắc Kỳ vào thời vua Tự Ðức.

Sau 6 năm hăng say truyền giáo, ngài bị bắt ngày 30/11/1860, bị nhốt vào cũi và giải về Kẻ Chợ (Hà Nội) để các quan tra xét. Trước sau ngài vẫn một mực tuyên xưng đức tin và cậy trông vào Thiên Chúa, dù bị đòn vọt và chịu mọi thứ hình khổ. Thất bại trước vị truyền giáo, các quan đã ra lệnh xử tử ngài, nhưng việc thi hành phải tạm hoãn một thời gian.

Ngày 02/02/1861, ngài được dẫn tới pháp trường Cầu Giấy (Hà Nội) và bị trảm quyết. Thi hài vị tử đạo được chôn tại đây, còn đầu ngài bị ném xuống sông mãi hai tuần sau ngư phủ mới tìm thấy.

Ðức Thánh Cha Piô X đã phong Chân Phước cho ngài ngày 02/5/1909.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home