Thánh Augustinô Ðông (Schoeffler), Linh Mục 

(+ 1851) 

Và Gioan Aloisiô Hương (Bonnard), Linh Mục 

(+ 1852)

 

- Cố Ðông tên thật là Augustinô Schoeffler chào đời ngày 22/11/1822 tại Mittebronn bên Pháp. Sau khi theo học Tiểu Chủng Viện Pont à Mousson và Ðại Chủng Viện Nancy, ngài đã gia nhập hội Thừa Sai Balê ngày 09/10/1846, và được thụ phong linh mục ngày 29/5/1847. Sau đó, ngài xuống tàu sàng truyền giáo tại địa phận Tây Bắc Kỳ.

Tháng 10/1849, ngài được Ðức Cha Retord bổ nhiệm coi sóc Sơn Tây giữa lúc vua Tự Ðức bắt đầu cấm đạo. Tháng 3/1851, ngài bị bắt đang lúc giảng tuần đại phúc tại họ Bầu Nọ. Trong lao tù, ngài luôn vui vẻ và tuyên xưng đức tin. Mặc dù đã bị lên án tử hình, ngài vẫn được bọn lính canh đối xử tử tế.

Ngày 01/5/1851, cố Augustinô Ðông bị trảm quyết ở Sơn Tây. Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn ngài lên hàng Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

- Cố Hương tên thật là Gioan Aloisiô Bonnard sinh ngày 01/3/1824 tại Saint Christo en Jarret bên Pháp. Ngài vào Chủng Viện Saint Jodard, học triết tại Alix, thần học tại Lyon, và nhập hội Thừa Sai Balê ngày 04/11/1846. Thụ phong linh mục ngày 23/12/1848, và hai tháng sau ngài lên đường truyền giáo.

Ngài tới Bắc Kỳ vào tháng 5/1850 gặp thời cấm đạo của vua Tự Ðức. Sau ít tháng học chữ nho, ngài được Ðức Cha Retord cử đi coi xứ Kẻ Báng và Kẻ Trình. Ðến ngày 21/3/1852, cha Gioan bị bắt và giải về Nam Ðịnh rồi bị án trảm quyết ngày 01/5/1852 gần Nam Ðịnh. Thủ cấp và thi hài vị anh hùng tử đạo bị ném xuống biển, nhưng giáo hữu đã vớt được và đem về mai táng tại Chủng Viện Vĩnh Trị. 

Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home