Thánh Hiêronimô Liêm (Hermosilla), Giám Mục; 

Giuse Nguyễn Duy Thắng, Thầy Giảng; 

Valentinô Vinh (Berrio Ochoa), Giám Mục; 

Và Phêrô Bình (Almato), Linh Mục 

(+ 1861)

 

- Ðức Cha Hiêronimô Liêm sinh ngày 30/12/1800 tại Santo Domingo de la Calzada, Tây Ban Nha. Năm 19 tuổi, ngài gia nhập dòng thuyết giáo, và được gửi tới Phi Luật Tân năm 1825. Một năm sau, ngài thụ phong linh mục và đến Bắc Phần năm 1829, đang thời cấm đạo của vua Minh Mạng. Từ lúc đặt chân lên đất Việt, ngài luôn phải lén lút để thi hành sứ mạng truyền giáo. Ngày 25/3/1841, ngài được tấn phong Giám Mục cách bí mật. Khi trở về nhiệm sở, ngài bị bắt; sau đó được trả tự do nhờ số tiền chuộc. Cơn bách hại càng ngày càng gắt. Từ tháng 9/1861, ngài cùng với thầy Giuse Khang phải tạm trú trên thuyền bè của các giáo hữu. Nhưng sau đó cả hai đều bị tố giác. Các ngài bị bắt ngày 20/10 và bị giải về Hải Dương. Ngày 01/11 năm đó, Ðức Cha Hiêronimô cùng thầy Khang bị chém đầu tại pháp trường Năm Mẫu (Hải Dương).

- Thầy Giuse Khang sinh năm 1832 tại Nam Ðịnh. Ngài giúp Cha già Ðà Nẵng từ năm 13 đến năm 24 tuổi. Sau đó, ngài gia nhập Chủng Viện Kẻ Mốt. Vì tình trạng cấm đạo, Chủng Viện bị giải tán, ngài xin theo giúp Ðức Cha Hiêronimô Liêm. Cuối cùng, ngài bị bắt và chịu tử đạo cùng ngày với Ðức Cha Liêm.

- Ðức Cha Valentinô Vinh tên thật là Derrio Ochoa, chào đời ngày 14/4/1827 tại Vitoria, Tây Ban Nha. Ngài thụ phong linh mục ngày 14/6/1851, gia nhập dòng Ða Minh ngày 06/10/1853 và được gửi tới Bắc Hà ngày 30/3/1858, dưới thời cấm đạo của vua Tự Ðức. Tại đây, ngài lãnh nhận trách nhiệm phụ tá cho Ðức Giám Mục. Khi Ðức Giám Mục bị xử tử, ngài được chọn lên kế vị coi sóc địa phận Trung ngày 13/6/1858. Cuộc đời chủ chăn của ngài đầy gian nan khổ cực. Chỉ bốn ngày sau khi được tấn phong, ngài phải trốn sang địa phận Ðông, trú trong hầm của một gia đình Công Giáo tại làng Hương La, tỉnh Bắc Ninh. Ðến năm 1861, ngài bị bắt trong lúc di chuyển qua Hải Dương. Ngày 01/11/1861, ngài bị trảm quyết tại Hải Dương.

- Cha Phêrô Bình sinh ngày 01/11/1830 tại San Felice Saserra, Tây Ban Nha. Ngài tới truyền giáo ở Bắc Phần năm 25 tuổi, với sức khỏe yếu kém. Quãng đời phục vụ tuy ngắn ngủi nhưng đầy gian nan. Cha bị bắt ngày 25/10/1861 cùng với Ðức Cha Vinh và bị xử chém ngày 01/11/1861 tại Hải Dương.

Ngày 20/5/1906, Ðức Giáo Hoàng Piô X đã tôn phong bốn vị tử đạo kể trên lên bậc Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home