Giáo dân Công Giáo Lào
chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh
dù thiếu linh mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các giáo dân Công Giáo Lào chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh dù thiếu linh mục.

(UCAN LA3977.1050 18/10/99) - Thái Lan (Bangkok) - Mặc dù thiếu linh mục, nhưng các tín hữu công giáo trong giáo phận Pakxe ở miền Nam Lào vẫn chuẩn bị các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh 2000.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN tại Bangkok, hôm Chúa Nhật vừa qua (17/10/1999), cha Jacques Bunliap, cha chính giáo phận tông tòa Pakxe cho biết, cha đã yêu cầu mỗi giáo xứ công giáo trong giáo phận hãy chuẩn bị các chương trinh canh tân tinh thần để chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh. Pakxe là một trong bốn giáo phận tông tòa tại Lào. Linh mục Jacques Bunliap, 70 tuổi, là một trong hai linh mục đang săn sóc mục vụ cho khoảng 12 ngàn tín hữu công giáo tại 40 làng nằm trong giáo phận. Cha yêu cầu các tín hữu hãy tập trung vào đề tài Thiên Chúa Cha, trong các buổi họp mặt cầu nguyện, vì đây là chủ đề của năm cuối cùng trong giai đoạn ba năm chuẩn bị Ðại Năm Thánh.

Vì tình trạng thiếu linh mục, rất khó để hai linh mục có thể đến tất cả các làng trong dịp cuối tuần, do đó các tín hữu đa số phải tự mình chuẩn bị. Ðược biết, trong Ðại Năm Thánh, hai linh mục sẽ thay phiên viếng thăm mục vụ các làng công giáo. Tuy các lễ nghi sẽ được cử hành cách đơn sơ, nhưng sẽ nhấn mạnh tới chiều kích huấn luyện về mặt linh hướng cho giới trẻ, cũng như sự canh tân tinh thần trong các giáo xứ. Tuy giáo hội công giáo Lào thiếu nhân sự, nhưng số người theo đạo ngày một đông, đang trở thành một hiện tượng. Số giáo lý viên nay đã lên tới 1000. Riêng giáo phận Pakse có 21 nữ tu và 85 giáo lý viên trợ giúp trong các thừa tác vụ tại các làng công giáo. Cũng theo cha Bunliap, giáo hội được tự do hoạt động, miễn là các sinh hoạt được giới hạn trong phạm vi những nơi có người công giáo cư ngụ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page