Thư mục vụ
của các Giám Mục miền Lombardia (bắc Ý)
về việc cử hành Ðại Toàn Xá

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thư mục vụ của các Giám Mục miền Lombardia (bắc Ý) về việc cử hành Ðại Toàn Xá.

Milano - 25.08.99 - Ðể giúp cử hành với nhiều thành quả tốt đẹp, trong những ngày vừa qua, 19 Giám Mục miền Lombardia, miền phồn thịnh hơn cả của nước Italia về mọi phương diện: kinh tế, kỹ nghệ, thương mại, văn hóa, tôn giáo... đã cho công bố một thư mục vụ và một tài liệu về việc cử hành Ðại Toàn Xá. Các Giám Mục mời gọi đề cao giá trị của 10 nhà thờ Chính Tòa (của 10 giáo phận trong miền) và kèm theo những bản văn phụng vụ và những chỉ dẫn thực hành cho các cuộc cử hành Ðại Toàn Xá của năm 2000. Các Giám Mục viết: "Ðối với các người hành hương qua trong miền chúng tôi, chúng tôi vui mừng vì được dâng tặng truyền thống phong phú về đức tin và về sự thánh thiện của các Giáo Hội địa phương của chúng tôi. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc gặp gỡ với cộng đồng Kitô là một thời gian của những trao đổi và của việc củng cố về đức tin. Văn kiện của các Giám Mục gửi cho các cộng đồng Giáo Hội, cũng để cho các cộng đồng đưa ra những sáng kiến riêng để cử hành Ðại Toàn Xá, nhưng không được bỏ qua những chỉ dẫn cốt yếu để có thể sống Năm Thánh một cách xứng hợp và hiệu nghiệm. Những chỉ dẫn cần thiết: Kính viếng 10 nhà thờ Chính Tòa địa phương trong miền - dĩ nhiên biến cố chính là Roma - nhưng đây cũng là dịp để sống trên lãnh thổ của mình - rồi đọc lại và sống gương các Thánh, cách riêng các Thánh của Ngàn Năm thứ hai trong miền Lombardia: từ Thánh Omobono đến Thánh Carlo Borromeo, Thánh Luigi Gonzaga, Giuseppe Tovini, Pampuri, Mazzucconi, Gianna Beretta Molla, Schuster, Ferrari và các vị Giáo Hoàng: Pio XI, Gioan XXIII và Phaolô VI - Sau cùng các Giám Mục mời gọi giới trẻ tham dự Ngày Thế Giới Thanh Niên được tổ chức tại Roma tháng 8 năm 2000. Các thanh niên sẽ tụ họp tại Castiglione delle Stiviere (sinh quán thánh Luigi Gonzaga) trong giáo phận Mantova, để rồi hành hương đi bộ về Roma (khoảng cách 500 cây số). Trong thư mục vụ, các Giám Mục cũng nhắc lại những dấu hiệu đã được ÐTC nêu lên trong Tông Sắc "Mầu Nhiệm Cứu Chuộc" nói về việc cử hành Năm Thánh. Ðó là 3 dấu hiệu của lòng sùng đạo: đi hành hương, bước qua Cửa Thánh, và lãnh nhận ân xá. Và có 3 dấu hiệu của lòng thương xót: thanh tịnh tâm hồn, thi hành đức ái và những cuộc tử đạo (tức các thánh giá lớn, nhỏ của đời sống hằng ngày). Ðức Cha Giovanni Volta, Giám Mục giáo phận Pavia, (trong miền Lombardia) nhận xét: Ðại Toàn Xá là thời gian đặc biệt cho các tín hữu tụ họp nhau để mừng kỷ niệm việc Giáng Sinh của Chúa Kitô, nhưng Ðại Toàn Xá muốn trở thành cơ hội của chia sẻ cả với các người không phải tín hữu Kitô nữa, bởi vì Ðại Toàn Xá vấn lương tâm mọi người, không trừ một ai".


Back to Radio Veritas Asia Home Page