Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa

trong tháng 4 năm 2018

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Suy Niệm Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Suy Niệm Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


 

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 30/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 29/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 28/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 27/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 26/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 25/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 24/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 23/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 22/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 21/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 20/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 19/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 18/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 17/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 16/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 15/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 14/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 13/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 12/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 11/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 10/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 9/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 8/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 7/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 6/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 5/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 4/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 3/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 2/04/2018  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1/04/2018  (download)

 

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2018

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page