Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa

trong tháng 2 năm 2019

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Suy Niệm Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Suy Niệm Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


 

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 28/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 27/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 26/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 25/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 24/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 23/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 22/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 21/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 20/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 19/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 18/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 17/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 16/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 15/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 14/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 13/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 12/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 11/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 10/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 9/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 8/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 7/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 6/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 5/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 4/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 2/02/2019  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 1/02/2019  (download)

 

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2019

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page