Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (5)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 12 -

Mảnh Ðất Hồn Con

 

Ân sủng của Thiên Chúa được sinh lợi tùy theo bản tính con người, nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa nâng cao bản tính con người được hoàn thiện hơn, chớ không hủy diệt bản tính đó. Thiên Chúa là Ðấng tạo hóa, là chủ của bản tính con người mà Ngài đã tạo dựng, và đồng thời là chủ của ân sủng. Ngài có cách thức của Ngài để duy trì ân sủng và bản tính, để làm cho ân sủng phát triển bản tính. Nếu như bạn là người có phản ứng bộc trực, hay là người ngấm ngầm nhút nhát trước công chúng, ân sủng của Thiên Chúa ban cho bạn với những giới hạn cụ thể của bạn, để nâng dậy, để kiện toàn cái bạn đang là, nghĩa là làm cho tính bộc trực của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hay làm cho sự nhút nhát của bạn được biến đổi, và được sử dụng đúng vào hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nói cách khác, Thiên Chúa không muốn đúc mọi người chúng ta trở thành giống hệt nhau, nhưng Ngài ban ơn để phát triển mỗi người chúng ta theo khả năng riêng biệt. Nhưng chỉ với một điều cần, đó là mỗi người chúng ta biết mở rộng đón nhận ân sủng của Ngài, biết cộng tác với ân sủng của Ngài một cách tích cực.

Ân sủng của Thiên Chúa được đón nhận, được cộng tác tích cực. Ðó là điểm nền tảng của mọi sự thánh thiện của con người. Ðã có biết bao vị thánh trong quá khứ đã tích cực và trung thành cộng tác với ân sủng của Chúa. Mỗi người nên thánh theo một cách thức riêng, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và hiện nay quanh ta, cũng có biết bao vị thánh, hằng ngày âm thầm cộng tác với ân sủng của Chúa, họ chu toàn công việc bổn phận hằng ngày với hết lòng hăng say, với ân sủng Chúa trợ giúp. Giống như đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Họ sống giữa đời đầy mánh mung, gian dối, hận thù, mà lòng không bị dơ lây, vì đã có Chúa hiện diện làm chủ trong đó. Họ sống kinh nghiệm ân sủng như thánh Phaolô tông đồ đã nói: Nhờ ơn Chúa tôi trở thành như ngày nay. Tôi đã cộng tác với ơn Chúa, ơn Ngài đã không trở nên vô ích đối với tôi.

Nơi thư Galata chương 5, câu 15, thánh Phaolô tông đồ đã thức tỉnh các tín hữu của Ngài như sau: "Sự hăng say nhiệt thành cộng tác với ơn Chúa mà anh em đã có ngay từ đầu, khi mới tin vào Chúa Giêsu Kitô, sự hăng say nhiệt thành thuở ban đầu đó, giờ đây ra sao rồi".

Hôm nay lời đó cũng được lặp lại cho mỗi người trong chúng ta: chúng ta hãy dừng lại xét mình xem, đã sống ân sủng Chúa ban như thế nào? Lòng sốt sắng nhiệt thành thuở ban đầu, nay ra sao rồi?

Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương Chúa, xin ban lại cho con sự sốt sắng hăng say cộng tác với ân sủng Chúa thuở ban đầu. Cho con đừng bao giờ quên hay lơ là lạnh lùng với ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.

 

Manila, Philippines

Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page