Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (5)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 10 -

Theo Gương Chúa

 

Thánh Philippo Nêri cho rằng nhân đức khiêm nhượng là nhân đức đầu tiên của mọi vị thánh. Vào thời ngài còn sống, ngưới ta đồn có một tu sĩ hết sức thánh thiện, được đặc ân xuất thần và thấy Chúa hiện ra. Tiếng đồn ngày càng lan rộng, đến độ Ðức Giáo Hoàng phải lưu ý và sai thánh Philippo Nêri lúc đó đang sống tại một tu viện nằm ngoại ô Roma đến nơi điều tra. Ðang khi thánh nhân đi đường, thì trời bất ngờ đổ mưa to, nước ngập đoạn đường ngài đi qua. Khi vào được nhà khách của tu viện nơi có tu sĩ được đồn thổi là thánh thiện nhất, thánh nhân đã bị ướt đến tận đầu gối. Thánh nhân cho gọi ngay tu sĩ thánh thiện đến cho ngài gặp. Vừa nhìn thấy vị tu sĩ bước vào, thánh nhân ra lệnh ngay: hãy quỳ xuống cởi giày cho ta. Vị tu sĩ đứng im, mặt ngước lên, mắt nhìn trần nhà, không những không trả lời mà còn có thái độ như hơi khinh khi người vừa ra lệnh cho mình.

Thánh Philippo Nêri không cần hỏi thêm câu nào nữa. Ngài lập tức ra về, trình lại cho Ðức Giáo Hoàng đã sai người đi điều tra rằng: theo ý ngài, một người còn có thái độ sống tự kiêu như vậy, thì không thể nào là một vị thánh được.

Con người có thể phán xét lầm lẫn về nhau, nhưng Thiên Chúa chắc chắn không thể lầm được. Nhưng Ngài lại rất kiên trì, nhân hậu, chậm nổi giận, chậm kết án. Ngài không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng ăn năn trở lại và được sống. Phần chúng ta, không phải vì Thiên Chúa im lặng chờ đợi, mà chúng ta lạm dụng lòng nhân từ của Chúa, và sống giả nhân giả nghĩa. Sự thánh thiện của mỗi đồ đệ Chúa cần phải được thể hiện cụ thể qua những việc làm tốt. Cây tốt phải sinh quả tốt. Những lời khuyên sau đây của thánh Phêrô tông đồ, trong bức thư 1Pr 2, 1-12, có thể giúp mỗi người chúng ta xét lại đời sống mình và chuẩn bị tốt hơn đón Chúa ngự đến. Thánh Phêrô đã khuyên như sau: "Anh em hãy từ bỏ mọi gian ác, xảo trá, ghen ghét, mọi cách nói hành. Hãy nên như các trẻ sơ sinh, hãy ưa thích sữa thiêng liêng tinh khiết, có sức làm cho anh chị em lớn lên về phần rỗi. Chắc chắn là anh chị em đã được nếm thử lòng Chúa tốt lành là dường nào. Anh chị em hãy đến cùng Người. Người là viên đá sống động, bị thế nhân chê bỏ, song đã được Thiên Chúa kén chọn và tôn trọng. Và chính anh em cũng phải là những viên đá sống động được dùng vào việc xây dựng nhà thiêng liêng, và thành lập chức tư tế thánh thiện, để nhờ Chúa Kitô mà dâng lễ vật thiêng liêng, đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy anh chị em đã tin, vinh dự cho anh chị em biết bao... Anh chị em là một dòng dõi được kén chọn, một chức tư tế vương giả, một dân thánh, một dân riêng Chúa dùng, để rao giảng những kỳ công của Ðấng đã gọi anh chị em từ chốn tối tăm, đến ánh sáng lạ lùng của Ngươiø… Thưa anh chị em rất thân mến, anh chị em là khách lạ và là lữ hành, tôi khuyên anh chị em hãy xa lánh những thèm kaht của xác thịt, là những thói xấu, vốn phản nghịch cùng linh hồn mình. Hãy ăn ở ngay lành giữa các dân ngoại, để những kẻ chỉ trích và tố cáo anh chị em là gian ác, khi thấy các việc anh chị em làm, thì ngợi khen Thiên Chúa trong ngày Chúa đến thăm" (1Pr 2, 1-12).

Lạy Chúa, xin thương giúp con canh tân đời sống mình theo mẫu gương sống của Chúa, để mỗi ngày con được tiến lên mãi trên con đường yêu Chúa và phục vụ anh chị em. Amen.

 

Manila, Philippines

Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page