Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 106 -

Cầu Nguyện Và Làm Việc

 

Maria mải ngồi nói chuyện với Chúa Giêsu. Còn Mac-ta thì phải làm việc, Chúa Giêsu nói: "Mac-ta! Mac-ta! Maria đã chọn phần đúng nhất và nàng sẽ không bị cướp mất điều đó". (Lc. 10:41-42)

Một tu sĩ trẻ thắc mắc về câu châm ngôn của dòng "Cầu nguyện và việc làm" (Ora et labora).

Ngày kia đức viện phụ mời anh ta chèo thuyền qua hồ với ngài. Ðức viện phụ chèo trước nhưng chỉ với một mái chèo, rốt cuộc chiếc thuyền chỉ xoay vòng quanh, người tu sĩ trẻ nói:

- Thưa viện phụ, ngài phải dùng cả hai mái chèo, bằng không sẽ không đi tới đâu cả.

Ðức viện phụ trả lời:

- À, con nói đúng, mái chèo phải là cầu nguyện, mái chèo trái là làm việc. Khi con dùng chung, cân đối và cùng nhịp với nhau con sẽ giữ được quân bình, ngược lại con chỉ đi vòng luẩn quẩn mà thôi.

Nếu cầu nguyện và làm việc tôi sẽ giữ được quân bình nào, cách nào tôi biết là mình đang giữ đúng quân bình. Mỗi người Kitô hữu cần ít nhất 20 phút mỗi ngày để cầu nguyện. Trừ khi chúng ta quá bận rộn nhưng rồi sau đó chúng ta cần ít nhất là 10 phút.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cầu nguyện trước mặt Chúa, Maria đã chọn phần đúng nhất và nàng không bị ai cướp mất. Ðoạn Phúc Âm nhắc chúng ta nhớ đến hai yếu tố không thể bỏ qua được trong đời sống đức tin.

Cầu nguyện và làm việc.

Cầu nguyện trước khi làm việc.

Cầu nguyện đang khi làm việc.

Và cầu nguyện sau khi làm việc.

Cầu nguyện bao trùm tất cả mọi giây phút đời sống con người. Cầu nguyện liên lỉ vừa đồng thời không bỏ quên công việc, dĩ nhiên mỗi người chúng ta cần dành ra những giây phút riêng mỗi ngày cho việc cầu nguyện theo kiểu mẫu của Mẹ Maria. Hiện diện với Chúa và lắng nghe lời Ngài. Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo nơi số 2697 đã viết như sau:

"Chúng ta không thể cầu nguyện luôn mọi lúc nếu chúng ta không quyết tâm cầu nguyện ở một số lúc, đó là những thời điểm thuận của việc cầu nguyện của người Kitô và về cường độ lẫn về thời gian để cầu nguyện." (GLGHCG 2697)

Chúng ta không quyết tâm cầu nguyện. Chúng ta không thể cầu nguyện luôn mọi lúc nếu chúng ta không quyết tâm cầu nguyện ở một số lúc.

Cao điểm gặp gỡ với Chúa này cần được duy trì luôn mãi suốt ngày sống, bao bọc mọi việc ta làm. Người đồ đệ sống trong ơn nghĩa Chúa, sống kết hiệp với Chúa luôn và làm tất cả mọi sự vì lòng yêu Chúa để danh Chúa được cả sáng luôn mãi. Ðó là cách để cầu nguyện luôn. Thánh Phaolô Tông đồ đã khuyên các tín hữu Côrintô như sau:

"Dù anh chị em ăn uống, bất cứ việc gì hãy làm cho vinh danh Thiên Chúa." (1Cr 10:31)

Chúng ta không nên tách rời hoàn toàn cầu nguyện ra khỏi làm việc, đành rằng trong ngày chúng ta có thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện, nhưng sau đó tinh thần cầu nguyện cần vượt ra khỏi bức tường nhà thờ để thâm nhập sâu xa bao trọn cả mọi giây phút ngày sống. Cầu nguyện và làm việc được hiểu theo nghĩa hòa nhập chung với nhau. Cầu nguyện luôn hòa nhập trong việc làm. Cuộc trở về với Chúa và canh tân đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ không trọn vẹn nếu chúng ta không thực hành đầy đủ việc cầu nguyện, nếu chúng ta không đưa công việc vào việc cầu nguyện và cầu nguyện vào trong việc làm. Mỗi ngày chúng ta dành riêng bao lâu để cầu nguyện và tất cả mọi việc ta làm đều hòa nhập vào trong lời cầu nguyện của chúng ta hay không? Chúng ta không thể cầu nguyện mọi lúc nếu chúng ta không quyết tâm cầu nguyện ở một số lúc.

Lạy Chúa, xin thương đến với chúng con như Chúa đã đến với hai chị em Mac-ta và Maria.

Xin cho chúng con biết quý trọng những giây phút dành riêng cho Chúa để nhờ sức mạnh Chúa mà thánh hóa mọi việc con làm trong suốt ngày. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page