Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 99 -

Sức Mạnh Của Ánh Sáng

 

Có một cái hang dưới hố sâu thăm thẳm đầy bóng tối chưa hề biết đến ánh sáng là gì.

Thế rồi một hôm, mặt trời có nhã ý mời hang tối tăm đó đến thăm mặt trời. Hang tối tăm nhận lời ngay và nó hết sức vui mừng vì được thấy ánh sáng. Ðó là lần đầu tiên nó được biết ánh sáng là gì.

Ðể đáp lại, hôm sau hố sâu tăm tối cũng xin được mặt trời chiếu cố xuống miền tăm tối của vực thẳm bởi vì mặt trời cũng chưa hề biết đến bóng tối là gì.

Nhận lời mời, sáng hôm sau mặt trời đã cúi mình lẻn vào trong hang của vực sâu tăm tối. Nhìn xung quanh, mặt trời không thấy bóng tối đâu cả, nó bèn lên tiếng hỏi:

- Hang sâu tăm tối ơi? Bóng tối của ngươi đâu rồi?

Thực ra khi mặt trời vừa tới thì bóng tối đã phải tan biến nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời. Quả thật, ở đâu có mặt trời ở đó sẽ không còn tối tăm nữa. Ánh sáng chiến thắng và đẩy lùi bóng tối.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện ngụ ngôn trên đây cho chúng ta thấy đâu là sức mạnh và tầm quan trọng của ánh sáng trong vũ trụ và trong đời sống con người. Chúa Kitô chính là mặt trời, là ánh sáng đến trong thế gian để phá tan bóng tối của tội lỗi và của sự chết. Người là ánh sáng hy vọng cho những kẻ sầu khổ trong sự tối tăm của thất vọng. Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaia đã tuyên báo trước về ngày Chúa Kitô, Ðấng Cứu Ðộ sẽ đến qua những dấu hiệu cụ thể: "Này người mù loà sẽ được sáng mắt nhìn thấy tỏ tường. Người què cụt bất toại sẽ được đứng thẳng và đi đứng vững vàng và những người nghèo khổ sẽ được nghe biết Tin Mừng cứu độ." (Isaia 35:5-6)

Sang thời Tân Ước, khi môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Chúa Giêsu: "Ngài có phải là Ðấng Cứu Thế phái đến trần gian không?" (Mt 11:3).

Ðức Giêsu đáp:

"Hãy về thuật lại cho Gioan nghe mọi điều các ngươi đã nghe, đã thấy, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người chết sống lại và người nghèo khó được nghe giảng Tin Mừng." (Mt 11:5)

Trong những năm công khai rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã dạo bước khắp nơi để tìm kiếm những con chiên lạc, những người ngồi trong bóng tối tăm của sầu khổ, những người tuy còn sống nhưng như đã chết vì không còn hy vọng nữa, những kẻ lạc mất xa lìa Thiên Chúa. Ðó là hoàn cảnh của bà góa thành Naim trước cái chết của người con trai duy nhất (x. Lc 7:11-15), của người bất toại đã 18 năm bên bờ ao ở thành Gierusalem (x. Ga 5:5-9), của người mù ở thành Giêricô (x. Mc 10:46-52), của những người phong cùi bị mọi người xa lánh (x. Lc 17:11-14), của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8:3-11), v.v... để dẫn đưa họ vào ánh sáng. Ðón nhận ơn thánh từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là hoạt động của Chúa Thánh Linh trong đời sống chúng ta, là sức mạnh bất chấp những yếu hèn trong đời sống chúng ta. Niềm hy vọng là hoa trái của ơn thánh và là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống tín hữu.

Lạy Chúa, Chúa đã hứa với các tông đồ rằng: "các con sẽ được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Linh và sẽ trở nên những chứng tá của Thầy cho đến tận cùng trái đất." (Mt 28:16-20) Lời hứa của Chúa không chỉ là món quà, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở chúng con, về trách nhiệm của con người, tức là trở nên chứng tá của niềm hy vọng của lòng cậy trông vào Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn và trong những ngày tăm tối.

Lạy Chúa, con trông cậy Chúa, bởi vì mọi sự đã quy tụ về thành quả tốt đẹp cho những ai thực sự biết tình yêu Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page