Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 92 -

Thành Thật

 

Ðược nghỉ học, một cậu bé lợi dụng thời giờ đi hái dâu, khi được khá nhiều cậu đem đến một nhà kia để bán. Bà chủ thấy dâu tươi, ngon, bà bằng lòng mua nửa ký. Bà cầm giỏ dâu vào nhà để cân nhưng cậu bé không đi theo. Thấy vậy, bà liền gọi:

- Này cậu bé, hãy vào đây với bác, cháu không sợ bác cân dư sao.

Nghe vậy cậu bé vội vàng trả lời:

- Dạ không, cháu không sợ đâu, nếu bác làm vậy bác sẽ là người thiệt hại.

Người đàn bà không hiểu ý cậu bé liền hỏi lại:

- Cháu nói thế là có nghĩa gì?

- Là nếu bác làm vậy thì cháu chỉ mất một ít dâu mà thôi, nhưng bác sẽ mất bình an của lương tâm.

Quý vị và các bạn thân mến,

Một hành động nhưng hai hậu quả khác nhau. Một bên mất mát một ít vật chất, một bên thiệt thòi tinh thần. Dù còn trẻ nhỏ, nhưng cậu bé kia đã hiểu thế nào là giá trị tùy thuộc, nếu mất đi của cải vật chất người ta có thể đền bù được, nhưng khi tinh thần bị nhơ nhớp, cả danh dự của con người bị mất mát.

Trong đức tin, người Kitô hữu biết rằng Chúa thấu suốt mọi sự. Sống đức tin người Kitô hữu không có hai mặt. Chúa Giêsu nói: "Hễ có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do bởi ma quỷ, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay thêm đen được". (Mt 5:36-37)

Rất tiếc trong cuộc sống xô bồ ngày nay người Kitô hữu khó chống trả cám dỗ theo thời, theo đám đông, vì muốn hòa đồng cùng người khác. Người Kitô hữu nhiều khi đã gạt qua tiếng nói mời gọi của lương tâm, họ sợ bị mang tên người công chính hay lỗi thời, chính sự thiếu can đảm này mà người Kitô hữu đã bỏ lỡ cơ hội sống nhân chứng cho lời Chúa. Một ví dụ cụ thể là cách đây vài năm, một phát ngôn viên đài BBC là người nổi tiếng về Thiên Chúa Giáo đã tuyên bố là ông rất kính phục Chúa Giêsu và đường lối Ngài nhưng ông không muốn nhập vào Giáo Hội Công Giáo vì những lối sống thiếu trung thực của người Kitô hữu.

Lạy Chúa toàn năng, chúng con xin cúi mình nhận lỗi, chúng con đã vì yếu đuối đã bỏ cơ hội cao rao lời Chúa, chúng con sợ bị tách lìa khỏi đám đông, chúng con sợ bị chê bai. Xin Chúa từ bi rộng lòng tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thêm lòng can đảm cho chúng con. Xin dạy chúng con biết noi gương Các Thánh Tử Ðạo dám xưng hô danh Chúa dù biết mình sẽ bị tra tấn hay bị giết chóc.

Xin cho chúng con trung thành cùng Chúa trong những hành động thường ngày.

Xin cho chúng con sống chỉ vì Chúa và cho Chúa mà thôi. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page