Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 89 -

Chia Sẻ

 

Chuyện thần thoại được một nhà văn nọ viết thành cuốn tiểu thuyết mang tựa đề "Người Công Chính Cuối Cùng". Trong câu chuyện, tác giả tường thuật Người Công Chính như là kẻ chia sẻ đau khổ của kẻ khác, như là kẻ mang lấy hình phạt của kẻ khác trên đôi vai của mình để người khác khỏi đau khổ. Chúng ta đọc một đoạn trích của cuốn tiểu thuyết như sau:

Nếu một người đau khổ một mình thì dĩ nhiên nỗi đau khổ đó đè nặng trên một mình, nhưng nếu có một người nào đó nhìn thấy và hỏi: "Này bạn, bạn đau khổ nhiều lắm phải không? Chuyện gì đã xảy ra cho bạn?"

Lúc đó người đó đã mang lấy nỗi khổ đau của bạn, có thể là nơi đôi mắt. Nhưng nếu người đó bị mù mắt, liệu người đó có còn chia sẻ bằng đôi mắt được không?

Thưa nếu không bằng đôi mắt được thì còn đôi tai. Nhưng nếu người đó điếc thì sao?

Thưa còn có bàn tay. Nhưng nếu ở xa quá không thể cảm, không thể nhìn, không thể nghe thì sao?

Thưa người đó còn có thể dùng trí mà đoán ra được.

Thật là một câu trả lời hay. Chính tình thương, người đó có thể đoán ra được tất cả mọi nỗi khổ đau trên thế giới và đem nỗi khổ đau đó vào ôm ấp trong tâm hồn mình.

Ðọc đoạn tiểu thuyết này chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu Kitô, Người Công Chính, là Ðấng đã mang lấy những nỗi khổ đau của con người. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên những tín hữu Roma như sau: "Anh em hãy vui với kẻ vui và hãy chia sẻ đau khổ với những ai đau khổ." (Rm 12:15)

Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu Galata: "Anh em hãy đỡ lấy gánh nặng của nhau và như thế chu toàn luật Chúa Kitô dạy." (Galata 6:2).

Phải, chúng ta hãy đỡ lấy gánh nặng của nhau, không cần phải có đầy đủ đôi mắt, đôi tai, bàn tay. Cần trước tiên là có tâm hồn thông cảm, có trí mà đoán ra được nỗi khổ của anh em, chính tình thương giúp một người trở thành công chính, nhờ tình thương người đó có thể đoán ra được tất cả mọi nỗi khổ đau trên thế giới, đau khổ của những người anh chị em xung quanh và đem những đau khổ đó vào ôm ấp trong lòng và có những hành động cụ thể thiết thực để giúp anh chị em trong khi gặp đau khổ.

Lạy Chúa, xin hãy đổ tràn tình thương Chúa xuống trên con, để con biết sống yêu thương và chia sẻ với những anh chị em xung quanh. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page