Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 88 -

Hãy Xét Mình Trước

 

Bận tâm về tình trạng tham nhũng càng ngày càng gia tăng trong vương quốc. Vua Ali tìm đến tham khảo ý kiến của nhà đạo sĩ khôn ngoan nhất, và nhà vua có lời yêu cầu như sau:

- Xin đạo sĩ vui lòng giúp tôi một phương thế để biết rõ ai là kẻ tham nhũng, hối lộ nhất để tôi có thể canh tân việc trị nước.

Ðạo sĩ liền trao cho vua Ali một bình rượu thần với lời dặn dò như sau:

- Xin ngài hãy hòa chút rượu này trong thức ăn hay nước uống của những ai mà ngài muốn biết về tình trạng tham nhũng hối lộ hay không của họ. Dùng rượu này vào thì người nào đã có tham nhũng hối lộ thì sẽ bị mọc ra trên trán hai cái sừng và nếu tội càng nặng thì hai cái sừng đó càng dài.

Khi vừa về đến cung điện, nhà vua ra lệnh mời các quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc và trước đó nhà vua sai người thân tín đến pha rượu của nhà đạo sĩ vào các đồ ăn thức uống đã được dọn sẵn. Sau khi đã dùng, đúng như lời đạo sỹ nói nơi trán của mỗi vị quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc đều có mọc hai cái sừng kẻ dài người ngắn khác nhau, mọi người chưa hết kinh ngạc thì nhà vua đã nổi giận đứng lên tuyên bố:

- Hôm nay tôi mới biết rõ lòng dạ của mỗi người, hai cái sừng mọc ra trên trán đó là dấu chỉ hiển nhiên của hành động tham nhũng hối lộ đã phạm. Vị đạo sĩ trên núi đã trao cho ta bình rượu thần, ai dùng nó mà có phạm tội tham nhũng thì sẽ mọc lên hai cái sừng như các người đã chứng kiến và tùy theo tội nặng nhẹ thì sừng sẽ mọc dài hay ngắn.

Nói đến đây nhà vua dừng lại hãnh diện chờ phản ứng của các quan và bưng ly rượu lên uống. Nhưng trớ trêu thay, đây cũng là ly rượu có pha rượu thần mà người làm bếp đã lén cho vào. Mọi người đều cười lớn để phá tan sự im lặng nặng nề khi thấy trên trán của nhà vua cũng vừa mọc lên hai cái sừng và là hai cái sừng dài nhất.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện vui trên có thể giúp cho mọi người nhớ điều lệ căn bản: Trước khi sửa lỗi hoặc muốn trách móc ai thì mỗi người chúng ta cần xét lại chính cuộc sống của mình với những tật xấu, những điều tiêu cực trước. Muốn cho người ta khỏi những điều xấu còn những tật xấu của mình thì mù quáng. Như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ, "Sao anh em thấy cọng rác trong mắt của người anh em, mà cái đà đang nằm trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới. Hỡi những kẻ giả hình! hãy lo lấy cái đà ra khỏi mắt trước rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rác khỏi mắt anh chị em". (Lc 6:41-42)

Nhà vua trong câu chuyện vui trên mãi lo lắng về những tham nhũng hối lộ của các quan, của những kẻ khác mà lại quên xét mình về chính nếp sống của mình. Gương sáng giúp canh tân nhiều hơn là những lời ra lệnh, hướng dẫn bằng gương sáng có hiệu lực hơn là những lời nói suông.

Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống để góp phần vào việc làm cho xã hội con sống được thăng tiến và cho anh chị em được nhận biết và chúc tụng Chúa luôn mãi. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page