Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 82 -

Khiêm Tốn Và Chân Thành

 

Người ta kể lại một câu chuyện về chuyến viếng thăm nhà tù của quận công Osola như sau:

Trong một chuyến công tác, ngài được dẫn đi thăm một nhà tù nổi tiếng dọc bờ sông. Các tù nhân được tự do trao đổi cùng quận công. Ngài ân cần hỏi thăm lý do bị giam giữ của mỗi tù nhân và mỗi tù nhân được tự do trình bày sự lầm lẫn của guồng máy công lý. Nhiều phạm nhân đã không nhận tội của mình. Một người than là anh bị phạt phải vào tù chỉ vì ông quan tòa thích vậy. Người khác nữa khăng khăng đổ tội cho lòng ganh tị của kẻ thù riêng. Nói chung, không ai đáng tội cầm tù tại đó cả. Cuối cùng có một tù nhân thưa:

- Thưa ngài quận công, tôi đáng hình phạt, vì tôi cần tiền, nên tôi đã ăn trộm và bị bắt.

Ngài quận công rất là cảm động với lòng thành thật và khiêm nhường của tội nhân này. Giữa đoàn tù nhân xúm quanh ngài, quận công nói lớn tiếng:

- Anh thật có tội, không xứng đáng ở chung với những người ở nơi đây. Anh hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

Ngay tức thì, ngài quận công tha bổng cho tù nhân khiêm tốn chân thành đó.

Quý vị và các bạn thân mến,

"Tôi cần tiền, tôi đã ăn trộm và tôi bị bắt." Một lời thú tội giản dị, một sự nhận tội thẳng thắn, lòng thật thà và nhìn nhận tội mình đã mang lại tự do cho tù nhân kia. Những đồng bạn phủ nhận hành động tội lỗi của mình đã phải suy nghĩ để tìm lý do chữa mình, oái oăm thay, chính vì họ chưa nhận lỗi nên cần phải giam cầm hầu có giờ suy nghĩ hơn để biết mình.

Câu chuyện trên nhắc chúng ta về thái độ của người Pharisiêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Hai cuộc đàm thoại, hai thái độ. Một người kể lể liệt kê những bổn phận đã chu toàn theo luật của giáo phái. Có thể nói, đây là một bản tuyên dương công trạng, ông ta hãnh diện cho đó là đảm bảo là người công chính, ông đâu cần chi nơi Chúa. (x. Lc 18:10-12). Trong khi đó người thu thuế ý thức được sự tội lỗi của mình, đấm ngực và xin Thiên Chúa khấng thương mình là kẻ tội lỗi. Người thu thuế ra về và được ơn tha thứ của Chúa, ông đã xin và ông đã được. (x. Lc 18:9-14). Phần chúng ta, chúng ta đến trước Chúa với tâm trạng nào?

Lạy Chúa là Ðấng chính trực, công thẳng. Chúng con cúi mình trước nhan Thánh Chúa xin ơn khiêm tốn, chúng con cần phải biết mình hầu nhận ra tình thương bao la của Chúa.

Xin Chúa thêm ơn soi sáng cho chúng con. Xin cho chúng con biết lãnh nhận tất cả những hồng ân của Chúa.

Xin ban cho chúng con tấm lòng độ lượng luôn biết sẵn sàng phục vụ người khác. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page