Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 72 -

Chúc Thư Của

Mục Sư Martin Luther King

 

Trong quyển nhật ký của mục sư Martin Luther King, người xả thân tranh đấu cho người da đen bên Hoa Kỳ đã ghi lại như sau:

Tôi rất hãnh diện nếu khi tôi qua đời có ai đó kể lại rằng: Mục sư Martin Luther King là người đã cố gắng sống và yêu thương. Ngày đó tôi mong muốn các bạn sẽ nói rằng: Tôi đã cố gắng sống cho công lý. Rằng, tôi đã đồng hành với những ai thực thi công lý. Rằng, tôi đã dấn thân để đem lại cơm bánh cho người đói khổ. Rằng, tôi đã luôn cho kẻ rách rưới ăn mặc. Tôi mong rằng ngày đó các bạn sẽ nói rằng: Tôi đã xả thân để thăm viếng những người tù tội và yêu thương phục vụ mọi người. Nếu các bạn muốn, các bạn hãy nói rằng: Tôi là người đã tranh đấu cho công lý, hòa bình và bình đẳng. Còn tất cả những thứ khác, như giải thưởng Nobel Hòa Bình 1964 chẳng hạn, không có gì quan trọng. Tôi không có tiền để lại khi tôi ra đi. Tất cả những gì tôi muốn để lại là cuộc sống xả thân hy sinh, nhưng đây là điều tôi muốn nói với các bạn: Nếu tôi đã có thể giúp đỡ một người nào đó, nếu tôi đã có thể chứng tỏ cho một người nào đó rằng: người đó đang là một chọn lựa sai lầm thì lúc đó cuộc sống của tôi không là vô ích.

Nếu tôi thực thi được những bổn phận người tín hữu Kitô nghĩa là mang lại ơn cứu rỗi cho trần gian, quảng bá sứ điệp của Thầy Chí Thánh. Quả thật, tôi đã không sống một cuộc sống vô ích.

Quý vị Và các bạn thân mến,

Bản chúc thư trên đây của mục sư Martin Luther King quả là một cố gắng diễn đạt bài dụ ngôn về "Ngày Phán Xét Cuối Cùng" của Chúa Giêsu. Ngày ấy Chúa Giêsu chỉ chào hỏi chúng ta về một giới răn duy nhất là bác ái. Ngài sẽ nói với chúng ta:

"Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, vì xưa Ta đau khổ, các người đã yêu thương săn sóc, hoặc hỡi những kẻ Cha Ta chúc dữ, vì xưa Ta đau khổ các người đã không yêu thương săn sóc Ta" (Mt 25:34-35). Chúa Giêsu sẽ phán xét ta dựa trên cách cư xử của chúng ta đối với tha nhân. Yêu thương Ngài chính là yêu thương phục vụ tha nhân.

Yêu thương là ý nghĩa và là hướng đi của cuộc sống tại thế này. Ðược kêu mời để sống mật thiết với Cha trên trời nhưng con người chỉ có thể thực hiện được tiếng gọi ấy bằng yêu thương mà thôi. Yêu thương chính là con đường dẫn đưa chúng ta về Thiên Quốc.

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh của Chúa. Chúa đã phú bẩm cho chúng con một trái tim để yêu thương.

Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống chúng con trong yêu thương và phục vụ nhất là đối với những người nghèo hèn khốn khổ xung quanh chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page