Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 54 -

Cứu Người Nên Ðược Sống

 

Vị linh mục thừa sai miền đầy băng tuyết đi xuống núi với một người Tây Tạng, dọc đường cha gặp một người ngã qụy trên băng tuyết và cha nói với người Tây Tạng bạn đồng hành rằng:

- Chúng ta mau lại giúp đỡ người gặp nạn đó.

Người Tây Tạng trả lời:

- Không ai bắt buộc chúng ta phải giúp đỡ người khác khi mà chính mạng sống chúng ta cũng đang bị đe dọa.

Nhưng vị thừa sai nói:

- Dù chúng ta phải chết vì lạnh đi nữa thì chúng ta chết vì giúp đỡ người khác đó vẫn là điều tốt đẹp hơn.

Nói rồi một mình cha chạy lại vác người gặp nạn trên vai khệ nệ xuống núi. Ði được một quãng xa, cha thấy người bạn Tây Tạng đã nằm dài trên tuyết vì lạnh, thì ra vì mệt quá, ngồi nghỉ, và bị lạnh cóng đến chết; trong khi vị thừa sai vất vả vác người gặp nạn nên cơ thể hoạt động giữ được nhiệt và do đó cha thoát chết vì lạnh.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự khôn ngoan thiển cận dạy hãy lo cho mình trước đã và người ích kỷ lo cho mình trước, nhưng cuối cùng sẽ thất bại. Họ chết trong tức tưởi, trong cô độc, trong hận thù, trong ấm ức. Ðứng trước một đe dọa, một trở ngại, một thách đố thay vì chung sức vượt thắng ai nấy lo chạy tháo thân và tất cả đều gục ngã. Nguyên tắc sống ích kỷ không đem lại một giải đáp nào, nó đưa đến đường cùng. Trái lại, xả thân giúp người thì trời giúp cho. Vị thừa sai nêu ra một nguyên tắc lý tưởng, dù chúng ta có phải chết vì lạnh thì chúng ta hãy chết vì giúp người khác. Hoạt động vì giúp người đã giúp vị thừa sai giữ nhiệt độ và khỏi chết vì giá lạnh. Bất cứ cái gì làm cho người khác đều không vô ích, không mất đi, chỉ cái ích kỷ, cái làm riêng cho mình mới là hao hụt.

Chúa Giêsu đã khẳng định: "Kẻ nào cho một người trong những kẻ bé mọn này uống một ly nước lã mà thôi vì danh Thầy, thật, Ta bảo thật các con, nó sẽ không mất phần thưởng của nó" (Mt 10:42). Một ngày sống có bao nhiêu cơ hội để làm việc lành. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhiều lần nói đến tình liên đới và ngài gọi liên đới là một sự giúp đỡ. Hãy nhìn xem xung quanh chúng ta có thể giúp đỡ, liên đới chia sẻ cái gì được với những người đang ở gần chúng ta nhất.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hiện những gì đẹp lòng Chúa và luôn tìm kiếm Chúa với tất cả tấm lòng thành.

Xin Chúa tha thứ và cho chúng con sống hòa thuận như anh em sống một nhà. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page