Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 49 -

Chẳng Có Gì Ðể Nghe

 

"Dân này tôn kính Ta chỉ bằng môi miệng, còn lòng chúng thì thật sự xa Ta." (Is 29:13; Mt 15:8)

Một phụ nữ có một giấc mơ kỳ lạ, bà được thiên thần đưa đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Trong nhà thờ, người đánh đàn dương cầm dạo đàn nhưng các nốt đàn nhảy lên nhảy xuống mà chẳng có âm thanh nào phát ra; ban ca đoàn hát, miệng họ mở ra ngậm lại nhưng cũng không lời hát nào được vọng ra; rồi cả cộng đoàn cầu nguyện, môi họ động đậy nhưng không có tiếng hát nào được nghe cả. Người đàn bà quay lại hỏi thiên thần: "Tại sao bà chẳng nghe gì hết", và thiên thần trả lời: "Chẳng có gì để nghe cả".

Quý vị và các bạn thân mến,

Tôi có trung thành cố gắng thờ phượng Chúa không phải bằng môi miệng, nhưng bằng tất cả trí khôn và tâm hồn không? "Dân này tôn kính Ta chỉ bằng môi miệng, còn lòng chúng thì thật xa Ta" (Is 29:13; Mt 15:8). Bài suy niệm hôm nay mời gọi những đồ đệ của Chúa hãy dấn thân thiết thực hơn, hữu hiệu hơn, sống đức tin đã lãnh nhận. Dân này chỉ tôn kính Ta bằng môi miệng còn lòng chúng thì thật xa Ta. Thiên Chúa không ghi nhận những lời nói, những dốc lòng suông cho qua lúc.

"Không phải những ai nói Lạy Chúa, Lạy Chúa mà vào được nước Trời, nhưng là những ai thực hành Thánh ý Ta ở trên trời mới được vào nước trời mà thôi. Ngày ấy sẽ có nhiều kẻ kêu cầu Ta rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, chớ thì chúng tôi chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều sự lạ hay sao?' Bấy giờ ta sẽ phán cùng họ rằng: 'Ta chẳng hề biết các người, hãy đi ra xa khỏi Ta, hỡi những kẻ gian ác.' Hễ ai nghe những lời Ta đây và đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá, khi mưa sa nước chảy, khi gió thổi bão lay thì nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Hễ ai nghe lời Ta đây mà không đem ra thực hành thì giống như người dại dột xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước chảy, khi gió thổi bão lay thì nhà ấy sụp đổ và hư hại lớn". (Mt 7:21-27)

Những lời trên đây đã quá rõ ràng và có thể chúng ta đã nghe biết bao nhiêu lần. Ðây đã đến lúc chúng ta nghiêm chỉnh nhìn lại cuộc sống của mình và có những quyết định cụ thể hơn, dứt khoát hơn để sống những gì Chúa dạy.

Lạy Chúa, thật sẽ xấu hổ cho con biết là chừng nào nếu vào lúc cuối đời hay khi phải ra trước tòa Chúa, chúng con nghe Chúa nhận định về chính cuộc sống mình như là cuộc đời giả hình ngoài môi miệng mà thôi chứ không thật lòng.

Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống và dấn thân nhiều hơn nữa, yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách hữu hiệu hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page