Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 39 -

Vai Trò Của Mỗi Người

 

Giá trị của việc làm:

Thánh lễ Cung hiến đền thờ đã xong, Ðức Giám Mục lên tiếng cám ơn đích danh từng người đã cộng tác vào việc xây cất đền thờ. Khi ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành thì một em bé đứng gần bên nói lớn, làm mọi người ngạc nhiên. Em nói:

- Thưa Ðức Cha, con cũng đã góp phần vào việc xây cất đền thờ này nữa.

Bình tĩnh, Ðức Giám Mục hướng về em và hỏi:

- Con đã góp phần bằng cách nào?

Ðược khuyến khích bởi sự chú ý của Ðức Cha, em bé mạnh dạn trả lời:

- Thưa Ðức Cha, mỗi trưa con đem cơm đến đây cho cha con ăn để làm việc xây cất đền thờ này.

Ðức Giám Mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô lòng đơn sơ và can đảm của em và tất cả đều đồng ý là em cũng có đóng góp phần của mình vào việc chung, dù không phải là công việc quan trọng cực nhọc như nhiều người khác. Với hạn tuổi cho phép, em đã đóng góp phần của mình và đáng được nêu danh cám ơn như những người khác.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện nhỏ này nhắc chúng ta nhớ đến hành động của Chúa Giêsu khen người đàn bà góa nghèo bỏ tiền dâng cúng trong đền thờ. Bà đã góp phần nhỏ nếu so với phần bố thí của những người giàu có khác. Nhưng đó là phần quan trọng đối với hoàn cảnh của bà vì đó là phần hy sinh một ngày sinh sống của bà. Mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh đều được mời gọi để đóng góp phần của mình vào công việc chung của Thiên Chúa, xây dựng Giáo Hội Chúa và xây dựng xã hội con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Giáo Hội là đền thờ của Thiên Chúa mà mỗi người Kitô là một viên gạch đủ loại lớn nhỏ để xây dựng đền thờ Thiên Chúa này. Ðền thờ này đã bị rạn nứt vì những chia rẽ, những thiếu sót, những đổ vỡ giữa những thành phần Giáo Hội của mỗi người chúng ta. Vậy mỗi người chúng ta đều được mời gọi góp phần của mình để thiết lập lại sự hiệp nhất với nhau. Không một đóng góp chân thành nào dù nhỏ mọn đến đâu đi nữa mà không được Thiên Chúa ghi công và ân sủng của Thiên Chúa sẽ làm cho những đóng góp đó trổ sinh những hoa trái tốt đẹp.

Mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô cũng là thành phần của xã hội và do đó được mời gọi đóng góp phần của mình vào công việc tích cực xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn, mỗi ngày một xứng đáng với phẩm vị con người hơn. Chúng ta không thể tiêu cực chê trách những tệ đoan xã hội nhưng hãy tích cực góp phần những công việc tốt để xây dựng, những công việc đó có được nhìn nhận và ghi ân hay không. Ðiều này không quan trọng nhưng sẽ là điều đáng buồn nếu người đồ đệ của Chúa không trở thành ánh sáng, thành muối đất, thành men trong bột, để xây dựng một xã hội xứng đáng với phẩm giá con người. Không trổ sinh nhiều hoa trái tốt, người Kitô sẽ không còn là người Kitô đích thực nữa.

Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống và dấn thân hết sức mình để làm tốt cho Giáo Hội Chúa và phục vụ cho xã hội chúng con đang sống vì tình yêu Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page