Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 04 -

Tình Chúa Bao La

 

"Chuyện dân gian vùng Cận Ðông" có truyền tụng một câu chuyện vui sau đây về ông Abraham. Họ kể rằng:

Ông Abraham tốt bụng đến nỗi luôn luôn dời bữa ăn sáng lại để chờ cho đến khi nào có một người đói đến để chia sẻ bữa ăn với ông, thì ông mới dùng bữa sáng.

Một ngày kia, có một cụ già đi ngang qua và được Abraham mời vào chia sẻ bữa ăn sáng. Vào lúc trước khi bắt đầu dùng bữa, khi nghe cụ già đọc thì thầm lời kinh của người ngoài đạo Chúa, thì ông Abraham vội vàng ngưng bữa ăn lại và mời cụ già đi nơi khác. Cụ đi chưa khuất thì Abraham nghe tiếng Chúa trách:

- Abraham! Abraham! Ta đã cung cấp lương thực nuôi cụ già này trong vòng 80 năm qua, mặc dù ông không phải là kẻ tin ở Ta. Phần con, con không đủ kiên nhẫn và nhân từ để chia sẻ chỉ một bữa ăn với cụ hay sao?

Quí vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện vui trên đáng chúng ta suy nghĩ. Những việc lành tốt và quan trọng hơn là chính thái độ sống của chúng ta đối với anh chị em xung quanh, là thước đích thực nhất để đo lường mức độ trong tình cảm thông của người đồ đệ của Chúa.

Thiên Chúa không kỳ thị màu da, chủng tộc, niềm tin tôn giáo. Ngài không hẹp hòi giới hạn tiêu chuẩn để ban ơn cho con người. Chỉ có một giới hạn duy nhất là giới hạn tự do con người đặt ra để ngăn cản Ngài thi ân chứ không phải là Ngài không muốn. Thiên Chúa không thể cứu độ chúng ta nếu chúng ta không muốn. Thiên Chúa không thể yêu thương chúng ta nếu chúng ta không để cho Ngài yêu thương chúng ta, nếu chúng ta tách rời ra khỏi tình yêu thương của Ngài.

Lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa là mẫu gương cho mọi người đồ đệ của Ngài noi theo. Chính trong Phúc âm Chúa Giêsu đã nhắc các đồ đệ hãy noi gương hành xử của Thiên Chúa Cha trên trời, Ðấng làm cho mưa rơi xuống trên mọi người, cho người lành cũng như kẻ xấu (x. Mt 5:45). Ngài không loại bỏ kẻ xấu nhưng không phải vì thế mà Ngài đồng lõa với tật xấu của con người. Ngài muốn cho kẻ tội lỗi ăn năn, khuyến khích họ ăn năn để được ơn cứu thoát. Ðối với các môn đệ, thì Ngài căn dặn: "đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán" (x. Mt 7:1). Hãy để việc xét đoán lại cho Thiên Chúa mà thôi. Phần chúng ta hãy tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, sống liên đới với nhau.

Ta đã nuôi sống cụ già này 80 năm qua, mặc dù cụ không phải là kẻ tin thờ Ta, thế mà con, con không thể chấp nhận chia sẻ chỉ một bữa ăn mà thôi với cụ hay sao?

Câu hỏi đáng chúng ta suy nghĩ và kiểm điểm lại thái độ sống của chính mình.

Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy Chúa Phục sinh nơi anh chị em xung quanh.

* * *

Lạy Chúa, Lời Chúa luôn thôi thúc chúng con canh tân mãi thái độ sống, canh tân mãi tình yêu và sự phục vụ của chúng con đối với Chúa và đối với anh chị em xung quanh. Chúng con không thể nào yêu mến Chúa đích thực nếu không yêu thương tất cả anh chị em xung quanh như Chúa đã yêu thương họ.

Lạy Chúa, xin giúp con noi theo mẫu gương Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn.

Xin cho chúng con được nhìn thấy Chúa Phục sinh nơi anh chị em. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page