Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 135 -

Ðức Thích Ca và Vua Pracitrice

 

Bằng lòng với chính mình, của cải vật chất không hẳn mang lại hạnh phúc.

Một hôm, Ðức Thích Ca vào thủ đô của vua Pracitrice, nhà vua đã đích thân ra đón ngài, nhà vua là bạn của thân phụ Ðức Thích Ca, ông đã theo dõi sự giác ngộ và cuộc sống khắc nghiệt của Ðức Thích Ca, cho nên khi gặp ngài, ông đã cố gắng thuyết phục ngài từ bỏ cuộc sống lang thang khất thực và trở về hoàng cung. Nhà vua nghĩ mình đang làm một nghĩa cử cho một người bạn thân của mình.

Sau khi nghe những lời thuyết phục của nhà vua, Ðức Thích Ca nhìn sâu vào mắt của nhà vua và nói: "Xin ngài hãy thành thật mà nói với tôi. Trong tất cả những thú vui mà ngài đang có, ngài có thực sự được một ngày hạnh phúc không?" Vua Pracitrice cúi nhìn xuống đất và giữ thinh lặng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Ðộ là cha Anthony de Mello đã nói: "Không có niềm vui nào lớn hơn là khi không có một lý do nào để buồn phiền. Và không có một của cải nào lớn hơn là khi không bằng lòng với điều mình đang có". Một trong những chân lý cơ bản về con người mà Ðức Thích Ca đã bày tỏ cho chúng ta chính là: "Con người bằng lòng về những gì mình đang có".

Càng có, con người càng muốn có nhiều hơn và đó chính là nguồn gốc của mọi thứ bất hạnh của con người. Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta một giáo lý tương tự với cuộc đời. Trong bài dụ ngôn về người quản lý bất trung (x. Lc 16:1-13), Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy được thái độ đúng đắn mà con người cần phải có đối với của cải trần gian. Kể lại tính cách biển lận tiền của người quản lý đã mua chuộc bạn bè phòng khi bị sa chân mất chức. Chúa Giêsu không có ý đề cao sự dối trá tham nhũng, hối lộ, Ngài chỉ muốn dạy chúng ta rằng: Ðối với của cải trần thế, con người cũng cần có một thái độ khôn ngoan.

Khôn ngoan để luôn ý thức rằng: Của cải trần thế không phải là cứu cánh của đời người.

Khôn ngoan để biết rằng: Mình không phải là chủ vĩnh viễn của của cải.

Khôn ngoan, để cũng như người quản lý trong bài dụ ngôn, biết sử dụng của cải, để chuẩn bị những người bạn cho cuộc sống mai sau. Chúa Giêsu đã chọn lựa nếp sống nghèo. Ðó là bài dụ ngôn cơ bản nhất về giá trị của của cải trần thế mà Ngài muốn ngỏ với chúng ta.

Sống siêu thoát đối với của cải. Sống không để cho của cải làm chủ được mình. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng: Hạnh phúc đích thực của con người không do tiền của mang lại mà do chính ở thái độ làm chủ của con người đối với của cải.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con phải vất vả vì chén cơm manh áo hằng ngày. Là những người theo Chúa, xin cho chúng con luôn biết hướng nhìn về Chúa, để không ngừng có thái độ đúng đắn đối với của cải trần thế.

Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc chóng qua mà bóp nghẹt tiếng nói lương tâm và chối bỏ người anh em.

Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Nước Chúa, là nước của Công bình, Bác ái, Liên đới, Chia sẻ và Tình người.

Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con biết rằng: Chỉ có một giá trị tồn tại mãi mãi là tình thương. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page