Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 134 -

Chống Cô Ðơn

 

Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ Têrêsa đã phát biểu như sau:

"Trong 20 năm phục vụ người nghèo, càng lúc tôi càng ý thức rằng: cô đơn là căn bệnh khủng khiếp nhất của con người. Ngày nay, người ta có tìm ra được thuốc để chữa trị bệnh phong cùi, bệnh nào cũng có thuốc chữa, nhưng trừ khi người ta biết chìa bàn tay ra để phục vụ và có được một quả tim biết yêu thương. Tôi nghĩ rằng, con người sẽ không bao giờ chữa được căn bệnh khủng khiếp này. Ai cũng đã hơn một lần hiểu được thế nào là cô đơn. Một đứa bé lần đầu tiên rời bỏ gấu áo mẹ để cắp sách đến trường, một người ngoại quốc vừa đặt chân đến một xứ sở xa lạ, một người bệnh nằm liệt giường lâu năm, người tàn tật bị hạn chế trong quan hệ với người thân. Có lẽ không ai trong chúng ta thoát khỏi sự cô đơn. Chính Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm sâu sắc niềm đau ấy".

Mang lấy thân phận con người, chia sẻ khổ đau với con người, Ngài không sao thoát khỏi cô đơn, nỗi niềm ấy đã dâng cao trong những giờ phút cuối đời. Khi bị treo lơ lửng trên không làm trò cười cho những người xung quanh, Chúa Giêsu lại còn cảm thấy như bị chính Chúa Cha bỏ rơi. Ngài đã đi đến tận cùng sự cô đơn của con người. Nhưng trong chính những giờ phút ấy Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta một chút chân lý tối hậu của Kitô Giáo. Chân lý đó là: "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4:16). Qua thái độ tuân phục và tín thác, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta thấy rằng: Chỉ trong Thiên Chúa tình yêu, con người mới tìm gặp được bản thân và thắng vượt được sự cô đơn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Mạc khải chính mình, Thiên Chúa cũng tỏ bày con người cho chính nó. Không có chân lý nào của Thiên Chúa mà không là ánh sáng chiếu rọi vào mầu nhiệm của con người. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới hiểu được chính mình, bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Ðược tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, cho nên ơn gọi của con người chính là sống cho tình yêu.

Chính Thiên Chúa đã nói: "Con người ở một mình không tốt" (St 2:18), câu nói ấy hẳn phải có nghĩa là con người sẽ không là hình ảnh của Thiên Chúa nếu nó không biết yêu thương. Con người sẽ chết nếu nó khước từ yêu thương. Không ai là một hòn đảo bởi vì ai cũng được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Ai cũng phải yêu và cần được yêu để sống đúng theo ơn gọi của mình. Con người được tạo dựng có một trái tim để biết rung động. Con người có đôi tay để đưa ra nắm lấy bàn tay của người khác. Con người có đôi chân để đi đến với người khác. Chỉ khi nào con người sống những chức năng ấy mới có thể ra khỏi vỏ ốc cô đơn và gặp lại bản thân.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, mỗi lần chúng con tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin cho chúng con ý thức rằng, chúng con là hình ảnh của Chúa.

Xin giúp chúng con luôn biết làm cho hình ảnh của Chúa được chiếu ngời trong chúng con bằng lòng tín thác dâng lên Chúa, bằng tình yêu của chúng con luôn chia sẻ với tha nhân. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page