Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 129 -

Ðức Tin Của Người Kitô

 

Trong tập sách có tựa đề là "Chúa là Ðấng Cứu Chuộc" có thuật lại câu chuyện về một người ít học nhưng lại hiểu biết sâu xa về đức tin Kitô, người này chia sẻ với nhà thần học Pitte như sau:

Nếu Thiên Chúa dẫn tôi đến cửa hỏa ngục, rồi bảo tôi rằng: "Ðây là chỗ của con, hãy vào trong đó đi", thì lúc đó tôi sẽ đáp lại Ngài như sau: "Ðúng vậy, con xin vâng lời Chúa mà bước vào, nhưng trước khi vào đó con xin báo cho Ngài biết rằng: Chúa Giêsu Kitô, Con Một Chúa, cũng sẽ vào đó với con. Bởi vì con và Chúa Giêsu Kitô hiện nay không thể tách rời nhau được".

Lý luận của người này đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, bất cứ ai sống kết hiệp với Chúa Giêsu thì sẽ không còn lo sợ gì án phạt nữa. Thánh Phaolô Tông đồ đã giảng dạy cho các tín hữu Rôma như vậy: "Từ nay, không còn án phạt nào đối với những gì thuộc về Chúa Giêsu Kitô nữa". (Rm 8:1)

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là một trong những trang đẹp nhất của Thánh Phaolô Tông đồ, đây là bí quyết để người Kitô vượt qua mọi thử thách và can đảm sống đức tin. Chúng ta hãy hiệp ý với Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả của tập sách Ðường Hy Vọng, cầu nguyện cùng Chúa như sau:

"Lạy Chúa, con tội lỗi dốt nát, nhưng Chúa dạy con phải nên Thánh như Cha của con trên trời. Con muốn tìm trọng tâm căn bản cốt yếu. Con cầu xin Chúa cho con biết cách đơn sơ làm thế nào để trở thành một vị Thánh. Mới nghe câu ấy, con đã muốn ngã lòng, nhưng con nhớ lời Chúa: Con ngợi khen Cha, vì Cha đã Mạc khải Mầu nhiệm ấy cho kẻ bé mọn, con thấy mỗi vị Thánh đều có một bộ mặt riêng không ai giống ai, nhưng có một con đường chung cho tất cả chúng ta, không có luật trừ, là phải nên giống Chúa Giêsu:

Tôi phải thi hành Thánh ý Chúa Cha đã sai tôi, giữ các lời Cha truyền dạy. Ðiều này có nghĩa là làm phận sự trong giây phút hiện tại, đáp lại ơn Chúa trong mỗi giây phút, hoàn toàn tin tưởng và để Chúa tự do để thực hiện công trình của Chúa trong con. Thực hiện chương trình của Chúa không phải chương trình của con, đồng thời con phải cộng tác với Chúa với tất cả sức lực của con và chính nơi đây con phải tỏa sáng đặc điểm của con với tất cả lòng khiêm tốn và cùng với tất cả sự yếu hèn, vì Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ. Các con còn làm những điều lớn lao hơn Thầy nữa.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã cho con là kẻ bé mọn nhất. Xin thương giúp con luôn sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa trong mọi giây phút và đừng để bất cứ điều gì làm con xa lìa Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page