Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 127 -

Khiêm Nhường

 

Có một thầy ẩn sĩ nọ nổi tiếng thánh thiện nhất trong vùng và hay làm phép lạ. Tin đồn rằng: Bất cứ điều gì thầy xin đều được Chúa nhậm lời.

Một hôm, dân làng kéo đến xin thầy cầu nguyện cho trời mưa, nhưng thay vì mưa thì trời nắng hạn hơn. Một người mẹ nuôi hy vọng đến xin thầy cầu nguyện cho đứa con trai được mau lành bệnh, nhưng đứa con lại chết sau đó vài ngày. Và người khác đến xin thầy làm phép lạ cho đá trở thành bánh mì nhưng đá vẫn trơ trơ ra đó. Sau ba lần thử thách mà không được gì cả, dân làng nổi giận đuổi thầy ra khỏi phạm vi của làng, nhất định không cho thầy trở lại trong vùng nữa. Thầy ẩn sĩ đi tìm một hàng đá khác, nơi rừng vắng, thầy than thở với Chúa như sau:

"Lạy Chúa con không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy. Con cầu xin Chúa cho mưa thì Chúa lại cho nắng hạn lâu hơn. Con xin cho đứa trẻ được mau lành bệnh thì Chúa lại cho nó chết. Con xin Chúa cho dân chúng bánh ăn, thì Chúa cứ để những viên đá trơ trơ ra đó. Vì thế, Chúa xem đó, con bị mọi người xua đuổi, xem con như một người tội lỗi ghê gớm. Bấy giờ tiếng từ trời đáp lại rằng:

"Này con yêu quý của Cha, Cha ban cho con những gì con đã xin Cha trước đó".

Thầy ẩn sĩ không còn nhớ những gì mình đã cầu xin trước đó nên mới hỏi thêm: "Nhưng lạy Chúa, lời cầu nguyện trước là những lời nào".

Tiếng lạ đáp:

"Trước đây con đã xin Cha cho con được sống khiêm nhường".

Quý vị và các bạn thân mến,

Con đã xin Cha cho con được ơn sống khiêm nhường. Nhưng khi được như ý thì thầy ẩn sĩ lại than phiền: Phải chăng lời cầu xin cho được sống khiêm nhường chỉ là một lời cầu nguyện khiếm diện. Thầy ẩn sĩ không nghĩ gì đến sự nghiêm chỉnh những lời cầu nguyện trước kia, vì ham danh lợi mà bị dân làng lèo lái, lợi dụng, muốn thầy cầu nguyện cho được những lợi lộc cho riêng họ, thay vì cầu nguyện theo ý Chúa để thực thi ý Chúa.

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả của tập sách Ðường Hy Vọng, đã định nghĩa: "Cầu nguyện là mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Cha và Ngài đã khuyên như sau: Chúa Giêsu dạy con cầu nguyện đầy lòng tin tưởng, mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Cha: "Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời". Tin tưởng nơi Lời của Chúa Cha, như một đứa con đến xin bánh, xin cá, càng suy ngắm, con càng thấy lời cầu nguyện của người Kitô chủ yếu là làm cho mình sẵn sàng đón nhận ơn của Chúa sắp đến, nước của Chúa sắp đến. Khi con cầu nguyện chân thành, con khao khát Chúa đến, khi con lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Ngài là ơn cao cả của Thiên Chúa Cha, ơn của tình thương của Thiên Chúa Cha là nước Trời, được nước Trời là được tha tội với điều kiện là con phải yêu thương và tha thứ cho anh chị em. Ðọc kinh Lạy Cha, con khám phá ra rằng: yêu mến Chúa là được Chúa yêu thương chúng con, chính vì thế mà con phải sẵn sàng trông chờ Chúa, con chỉ cần kêu lên:

"Lạy Cha" và trong thinh lặng con nghe Cha nói: "Cha trên Trời sẽ ban Chúa Thánh Thần cho những ai cầu xin Người. Hãy xin, sẽ được. Hãy gõ, sẽ mở cửa cho. Mỗi ngày con hãy kêu lên nhiều lần:

Lạy Cha, trong Chúa Giêsu. Rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm cho con tất cả. "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Amen."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page