Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 123 -

Sự Hiện Diện Của Mẹ Maria

 

Mẹ Maria luôn luôn có mặt trong suốt thời gian tam niên chuẩn bị năm Thánh 2000. Trong năm thứ nhất đã qua, tức là năm 1997, là năm được dành cho Chúa Kitô. Mẹ Maria đã được đề ra cho các tín hữu như là mẫu gương sống đức tin. Trong năm chuẩn bị thứ hai, tức là năm 1998, năm được dành cho Chúa Thánh Thần thì Mẹ Maria được đề ra cho các tín hữu như là mẫu gương của đức bác ái.

Tóm lại, trong suốt thời gian chuẩn bị cho năm Thánh 2000, Mẹ Maria luôn hiện diện để nêu gương đức tin, đức cậy, đức mến cho tất cả các tín hữu, nghĩa là hãy cố gắng sống noi gương Mẹ Maria. Hôm nay lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Mẹ lời cầu nguyện sau đây:

Lạy Mẹ Maria, hiền thân của Thiên Chúa Ba Ngôi, Ðấng đã thực hiện nơi Mẹ những điều kỳ diệu của ân sủng. Giờ đây, chúng con chạy đến với Mẹ, Mẹ hiện diện giữa chúng con, như một người trong chúng con, nhưng Mẹ đi trước nêu gương cho chúng con. Mẹ là con đường dẫn chúng con đến với Ngôi Lời Nhập Thể. Mẹ là hiền thê trung tín của Thiên Chúa tình yêu. Mẹ là Núi Thánh nơi Thiên Chúa ngự. Chúng con đến với Mẹ để học sống những Mầu Nhiệm của đức tin Kitô, những mầu nhiệm đã được diễn ra nơi núi Tabor và đồi Calvariô, những mầu nhiệm của Tám Mối Phúc Thật và của biến cố Vượt Qua.

Xin Mẹ hãy làm Mẹ chúng con, là gương mẫu cho Giáo Hội đang sinh Chúa Kitô trong các tâm hồn nhờ qua lời hằng sống, và chúng con như người đồ đệ được Chúa yêu thương, chúng con đón nhận Mẹ như là hồng ân quý báu. Xin Mẹ hãy dạy chúng con một điều duy nhất này là biết thưa "Xin Vâng" với thánh ý của Thiên Chúa Cha, biết thưa "Xin Vâng" với Tin Mừng của Chúa Con và biết thưa "Xin Vâng" với tác động của Chúa Thánh Thần.

Cùng với Mẹ, chúng con bước đi trên con đường thời gian để đến với anh chị em và sống hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa, nơi Mẹ đã đi trước nêu gương cho chúng con.

Lạy Ðức Trinh Nữ đồng trinh, chúng con đang tiến đến ngàn năm mới, xin giúp chúng con bước theo Mẹ trong sứ mạng đã lãnh nhận. Như Mẹ đã đưa Chúa Giêsu vào trong các nền văn hóa dân tộc của chúng con. Chúng con sẽ thuộc về dân tộc của Mẹ, ngõ hầu Chúa Kitô qua chúng con mà được sinh ra trên thế giới. Amen.

(Ngày 20 tháng 6 năm 1998, lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page