Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 122 -

Vua Phục Vụ

 

Vào thời Thập Tự Viễn Chinh, hoàng đế Philipphe Auguste có làm một cử chỉ đặc biệt:

Trước mỗi lần lên đường ra trận, ông tháo gỡ triều thiên đang đội trên đầu, đặt nó lên bàn rồi ghi dòng chữ như sau: "Dành cho người nào xứng đáng nhất". Sau đó, ông quy tụ các quan quân binh lính lại và yêu cầu họ hãy quên ông là vua mà là người chỉ huy của họ. Ông nói với họ. Chiếc vương triều được dành cho những người nào biết tỏ ra là người xứng đáng nhất trong cuộc chiến đấu. Cuộc viễn chinh đã hoàn tất một cách tốt đẹp, mọi người hát khúc khải hoàn trở về quê hương, họ tụ tập lại xung quanh vương triều, một viên cận thần tiến lại cầm chiếc vương triều trước mặt nhà vua và nói: "Tâu bệ hạ, bệ hạ là người xứng đáng nhất".

Quý vị và các bạn thân mến,

công việc vĩ đại nhất mà nhân loại đã đạt được không phải là những phát minh khoa học và kỹ thuật mà có lẽ chính là ý thức mỗi ngày một rõ rệt hơn về sự bình đẳng trong phẩm giá của mỗi người. Tạo hóa đã sinh ra mọi người bình đẳng. Ðó là định luật cơ bản mà có lẽ hiến pháp của một quốc gia nào cũng đặt lên hàng đầu.

Ngày nay, không còn cái cảnh "con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa". Mặc dầu một số quốc gia vẫn còn giữ chế độ quân chủ, hầu hết các nước trên thế giới đều theo chế độ dân chủ.

Chỉ có một người xứng đáng được tuyên dương với tước hiệu làm vua. Người đó chính là Chúa Giêsu Kitô.

Chỉ có một mình Ngài mới là vua đích thực, bởi vì chỉ có một mình Ngài mới mang lại sự sống cho con người.

Chỉ có một mình Ngài mới làm chủ của lịch sử nhân loại.

Chỉ có một mình Ngài là Ðấng xứng đáng được con người thờ lạy và lệ thuộc vào.

Và chỉ có một mình Chúa Giêsu mới xứng đáng được đội triều thiên vương giả. Ngài là vua duy nhất và cũng là vua đúng nghĩa nhất. Là vua chỉ vì Ngài là chủ tể của sự sống. Ngài còn là vua bởi vì đã thể hiện vương quyền một cách đúng nghĩa nhất. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ:

"Vua Chúa và thủ lãnh trần gian thì bắt người khác hầu hạ và phục vụ mình. Phần các con thì không phải thế. Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy hầu hạ và phục vụ mọi người." (Mt 20:25-26). Chúa Giêsu không bao giờ nói điều mà chính Ngài không sống và làm gương trước. Trong bữa cơm cuối cùng với các môn đệ, Ngài đã hành động như một người tôi tớ trong nhà. Ðó là quỳ gối rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13:4-5). Qua cử chỉ ấy, Chúa Giêsu cũng đã loan báo về cái chết của Ngài trên thập giá. Cái chết như một thể hiện đến tột cùng tinh thần phục vụ và yêu thương. Chính trong cái chết trên thập giá ấy, Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn vương quyền của Ngài. Mão gai mà các lý hình đội trên đầu Ngài vô tình đã nói lên tất cả ý nghĩa vương tính của Ngài. Chúa Giêsu là vua của phục vụ. Phục vụ cho đến cùng.

Chúa Giêsu là vua của chúng ta, chỉ duy nơi Ngài chúng ta mới tìm được sự sống, chỉ duy một mình Ngài mới xứng đáng là Ðấng để chúng ta hy sinh cuộc sống và mọi sự trên trần gian này. Giáo Hội luôn nhắc nhở chúng ta về phẩm giá cao cả của chúng ta. Ðó là được tham dự vào vương quyền của Chúa Kitô. Mỗi một người tín hữu Kitô được mời gọi để tuyên xưng vương quyền của Chúa Kitô bằng cuộc sống phục vụ, yêu thương và quên mình.

Lạy Chúa Kitô, vua Vũ trụ và vua của mỗi người chúng con.

Xin Chúa đón nhận chúng con vào vương quốc của Chúa và thêm sức để chúng con sống xứng đáng tước hiệu là thần dân của Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page