Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 120 -

Có Cho Mới Có Nhận

 

Cha Anthony de Mello, một linh mục Dòng Tên người Ấn Ðộ, nổi tiếng về huấn luyện tu đức đã kể một câu chuyện vui như sau:

Có một người nọ, rất mực đạo đức, lúc nào cũng siêng năng đọc kinh cầu nguyện và tin vào Thiên Chúa quan phòng, nhưng cũng đến lúc người đó không tránh khỏi những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, không còn chịu đựng nổi những cơn túng quẫn, người đó mới ngước mắt lên trời cầu nguyện như sau:

"Lạy Chúa, Chúa biết rõ con đã trưởng thành phục vụ Chúa như thế nào, trong bao nhiêu năm trời, con đã không hề dám phạm bất cứ giới răn nào và cũng không hề mở miệng xin Chúa bất cứ ân huệ nào. Nay thì con đã già và gặp lúc túng quẫn, con muốn xin Chúa một điều và con tin chắc là Chúa sẽ không từ chối. Ðó là cho con được trúng số một lần."

Từng ngày qua đi, từng tháng qua đi, từng năm qua đi mà người đó vẫn không thấy mình được thần tài gõ cửa. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, người đó kêu trách Chúa như sau:

"Lạy Chúa, con đã kêu cầu Chúa mà Chúa chẳng nghĩ đến con".

Lúc bấy giờ, người đó mới nghe tiếng Chúa trả lời như sau:

"Con muốn được trúng số, nhưng ta chờ mãi sao không thấy con mua vé số".

Quý vị và các bạn thân mến,

Nhiều người trong chúng ta có lẽ cũng sống như người đạo đức trong câu chuyện trên đây. Chúng ta muốn trúng số, nhưng chúng ta lại không chịu mua vé số. Luật của Thiên Ðàng có lẽ cũng giống như luật của xổ số. Có mua số, người ta mới hy vọng trúng số. Có chi ra, người ta mới hy vọng được thu lại tiền lời. Như hạt lúa có được gieo vào lòng đất, có thối đi mới nảy mầm và sinh được nhiều bông hạt. (x. Ga 12:24)

Vé số vào cửa Thiên Ðàng là một vé số mà người ta phải mua bằng rất nhiều hy sinh, mất mát, nhưng có hy sinh, mất mát mới nhận lãnh được gấp trăm. Càng bị bách hại và bị oán ghét, người ta sẽ càng được thương mến; càng bị quên lãng, người ta sẽ càng được nhớ đến; càng sống đơn sơ, người ta sẽ càng được nhiều khôn ngoan; càng bị ngược đãi, người ta sẽ càng được ưu tiên; càng ngồi trong chỗ rốt hết, người ta sẽ càng được lên chỗ nhất; càng có ít của cải trần gian, người ta sẽ càng được nhiều của cải không bao giờ hư mất của Chúa; càng quên mình, người ta sẽ tìm lại được bản thân.

Lạy Chúa, cuộc sống cơ cực và khổ đau trăm bề đã có lúc làm cho chúng con muốn buông xuôi bỏ cuộc.

Xin ban cho chúng con sự can đảm và niềm vui, để chấp nhận tất cả mọi khổ đau mà không hề phàn nàn trách móc Chúa.

Xin cho chúng con luôn thực thi Thánh ý Chúa mà không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng: chúng con đang sống theo Thánh ý Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page