Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 106 -

Lấy Ân Trả Oán

 

Trần Mục Công đi săn ở núi Lương Sơn, ban đêm bị quân gian vào lấy cắp con ngựa, Mục Công liền sai người đi tìm.

Tìm đến chân núi, quân hầu thấy có một bọn gần đến 100 người đang tụ tập nhau lại, ăn thịt con ngựa của Mục Công. Quân sĩ ra về báo lại với Mục Công và xin đem người đến vây bắt cả bọn. Trần Mục Công nói:

- Ngựa đã chết mất rồi, nay tao đem quân giết người nữa, dân sẽ bảo ta quý ngựa hơn người.

Nói xong, Mục Công truyền đem lấy hũ rượu ngon cho bọn ăn trộm ngựa và bảo quân lính nói rằng:

- Chúa Công chúng tôi thấy các người ăn thịt ngựa mà thiếu rượu, sợ kém ngon nên sai chúng tôi mang rượu đến cho các người dùng.

Bọn ăn trộm ngựa thấy vậy bảo nhau:

- Biết là chúng ta ăn trộm ngựa Chúa Công đã không trừng phạt mà còn đem rượu cho nữa, bao giờ chúng tôi mới đền được ơn này.

Ít lâu sau, Trần Mục Công đem quân đi đánh Tấn, bị quân Tấn bao vây, bỗng có một nhóm dũng sĩ hơn 300 người đến giải vây, hỏi ra mới biết đó là bọn ăn trộm ngựa năm xưa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lấy lòng tốt cư xử với mọi người không bao giờ thiệt thòi cả. Việt Nam mình có câu: "Lấy oán trả oán, oán sẽ không bao giờ hết", chỉ "lấy ơn trả oán, oán mới tiêu tan". Tất cả mọi phản ứng trên đường đời hầu như đều theo định luật chung như thế cả. Từ một quả bóng bàn ném xuống một vật cứng như gỗ đá chẳng hạn, bóng sẽ tung lên rất mạnh sau một tiếng kêu to và khô khan, nhưng nếu ném vào một vật mềm quả bóng sẽ êm ái nằm yên tại chỗ.

Trong câu chuyện lòng nhân của Trần Mục Công còn có sự cảm hóa của những người gọi là đầu trộm đuôi cướp trở thành những người mang ơn ông và không ngần ngại tìm dịp giúp đỡ ông.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, Ðấng đã dạy: "Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình" (Lc 6:28) và chính người trên Thánh giá đã cầu nguyện cho các lý hình: "Lạy Cha xin tha tội cho họ vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23:34).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tránh xa những điều gì có thể gây thiệt hại cho tình thân giữa chúng con, xin gìn giữ miệng lưỡi con để con không bao giờ nói lên điều lỗi đức bác ái hoặc gây oán thù nhưng chỉ nói những lời mang lại hạnh phúc bình an.

Xin gìn giữ đôi mắt con để con chỉ biết có những cái nhìn thân thiện, dịu dàng.

Xin gìn giữ đôi tai con để con đừng thích nghe những lời dèm pha về người khác.

Xin gìn giữ tư tưởng để con chỉ biết nghĩ đến những điều tốt đẹp, xây dựng.

Xin gìn giữ con tim con khỏi những ích kỷ để con biết quảng đại yêu thương mọi người.

Xin Chúa ban cho con khả năng chịu đựng để con sẵn sàng chịu đựng những gánh nặng của người khác gây ra cho con và luôn biết tha thứ cho họ, nhất là xin cho con đừng bao giờ là gánh nặng cho người khác nhưng biết luôn yêu thương tha thứ, sống an bình với tất cả mọi người. Con hết lòng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page