Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 95 -

Gương Tốt Khơi Dậy Gương Tốt

 

Ðại danh nhân Ấn Ðộ ông Mahatma Ghandhi đã nhận định sâu sắc về bản tính con người như sau:

Con người thường có khuynh hướng chỉ nhìn thấy những điều xấu nơi kẻ thù và luôn luôn cho người đó làm điều xấu cả khi họ không có làm, nhưng thật ra điều xấu ta nhìn thấy nơi người đó thì thường tùy thuộc vào thái độ vội vàng và có thành kiến của ta khi phán đoán kẻ khác. Vậy phải làm sao? Mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng nhìn thấy và khuyến khích điều tích cực tốt lành nơi kẻ khác, và nhất là cố gắng làm điều tốt, bởi vì gương tốt khơi dậy gương tốt.

Có chàng thanh niên nọ bị đưa đi tử hình vì tội sát nhân. Trước khi bị xử, anh ta chỉ xin nhà vua một điều là hoãn lại giờ hành quyết hai ngày để anh ta còn thời giờ đi thực hiện lời yêu cầu của một người bạn. Nhà vua nghi ngờ, sợ nhân dịp này anh sẽ bỏ trốn luôn, nhưng vì lòng nhân đạo nhà vua tuyên bố với đám đông dân chúng xung quanh như sau:

- Ta sẽ hoãn lại giờ xử tội người thanh niên này, nếu có ai trong các người đứng nơi đây dám tình nguyện đứng ra làm con tin, nếu người thanh niên này không trở lại thì người đó sẽ chết thay.

Nhà vua nghĩ thầm là sẽ không có ai dám liều làm con tin như vậy, nhưng có một người đứng ra xin làm con tin thay thế. Nhà vua đồng ý và chàng thanh niên mang án tử kia được phép đi hai ngày. Nhiều người thì thầm và tiên đoán với nhau là chàng thanh niên sẽ bỏ trốn luôn. Nhưng đúng hai ngày sau như đã hạn định, người thanh niên xuất hiện và phủ phục trước nhà vua:

- Thưa ngài, tôi đã làm xong điều người bạn nhờ làm, bây giờ xin đến đây chịu chết.

Nhà vua hỏi:

- Tại sao người không trốn luôn mà lại trở lại đây?

- Thưa, là bởi vì tôi không muốn là người thất tín, không giữ lời hứa. Không ai có thể bảo rằng sự trung tín trong lời hứa đã biến mất khỏi thế giới con người.

Quay sang người đã nhận làm con tin, nhà vua lại hỏi:

- Còn người, tại sao lại dám đứng ra làm con tin cho người xa lạ như vậy?

- Thưa nhà vua, tôi đã làm thế vì muốn chứng tỏ rằng: "lòng nhân đạo và can đảm hy sinh cho kẻ khác vẫn còn trên trần gian, trong xã hội con người".

Nhà vua chưa kịp nói gì thêm thì từ trong đám đông, người con của kẻ bị chàng thanh niên giết chết tiến ra phủ phục trước nhà vua và nói:

- Thưa ngài, giờ đây tôi muốn xin ngài hãy tha thứ cho chàng thanh niên bị tội kia. Tôi và gia đình tôi đã tha thứ cho anh ta rồi, vì chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng: "Trong xã hội con người vẫn còn có người có thể sống thực hiện sự tha thứ cho nhau".

Thế là nhà vua không có giải pháp gì khác hơn là vui mừng tha tội chết cho chàng thanh niên, và nhà vua càng vui mừng hơn nữa vì trong vương quốc "vẫn còn có những người sống tín trung, giữ lời hứa, còn có những người can đảm hy sinh cho kẻ khác, và nhất là còn có những người sống sự tha thứ, thực hành sự tha thứ."

Quý vị và các bạn thân mến,

Ánh sáng sẽ làm phát sinh ánh sáng. Ðiều tốt sẽ phát sinh điều tốt. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Rôma của Ngài: "Ðừng báo oán, đừng tích chứa hận thù, nhưng hãy dùng điều tốt để thắng điều xấu" (Rm 12:17-19). Là người Kitô, chúng ta đã sống như thế nào lời khuyên trên của Thánh Phaolô Tông đồ.

Lạy Chúa, xin hãy ban ơn trợ giúp thiện chí non yếu nơi chúng con, để mỗi ngày chúng con mỗi tiến thêm trên con đường làm điều tốt, phục vụ anh chị em xung quanh. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page