Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 55 -

Lễ Chúa Ba Ngôi

 

Hôm nay giáo hội mừng Lễ Của Ba Ngôi. Ðây là Mầu nhiệm trọng tâm của niềm tin và đời sống Kitô Giáo chúng ta.

Chúng ta được Rửa Tội: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Chúng ta làm dấu Thánh Giá tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi vào bắt đầu của bất cứ một lời cầu nguyện hay cử hành phụng vụ nào.

Chúng ta thức giấc mỗi sáng với dấu Thánh Giá.

Chúng ta kết thúc một ngày với dấu Thánh Giá.

Chúng ta bắt đầu dùng bữa ăn với dấu Thánh Giá.

Chúng ta làm Dấu Thánh giá như một phản xạ tự nhiên khi chúng ta gặp nguy biến.

Chúng ta cũng dâng lời cảm tạ của Chúa với dấu Thánh Giá.

Chúng ta tận hiến cuộc đời cho Chúa cũng bằng dấu Thánh Giá.

Chúng ta cam kết sống thủy chung với nhau cũng bằng dấu Thánh Giá. (. . .để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh (em), Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần).

Chúng ta đi vào cuộc đời với dấu Thánh Giá Và chúng ta từ giã cuộc đời cũng với dấu Thánh Giá.

Quý vị và các bạn thân mến,

Quả thực, cả cuộc sống của chúng ta gắn liền với Mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi.

Chúng ta sống trong Mầu nhiệm Ba Ngôi, chúng ta được che chở trong Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay có lẽ không phải là lễ của một tín điều cho bằng là lễ của lẽ sống. Sự sống của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Bí tích Rửa Tội. Sự sống mà chúng ta đón nhận trân trọng để rồi chia sẻ cho nhau. Do đó, lễ Chúa Ba Ngôi cũng là lễ của tình yêu, tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, có nghĩa là tin nhận rằng con người chỉ có một ơn gọi là duy nhất, đó là sống yêu thương.

Thật thế, Mầu nhiệm của con người gắn liền với Mầu nhiệm của Thiên Chúa. Con người bởi đâu mà ra? Con người sống để làm gì và con người sẽ đi về đâu? Những câu hỏi nghìn đời ấy chỉ có thể được tỏ bày trong Mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi.

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi được Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta chính là luồng ánh sáng chiếu giải vào chính bí ẩn của con người. Trong ánh sáng của Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, chúng ta biết rằng con người được hiện hữu là do bởi tình yêu của Thiên Chúa và con người chỉ có thể sống cho ra người khi nào biết sống yêu thương mà thôi. Thật thế, con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, mà bởi Thiên Chúa là tình yêu cho nên ơn gọi đích thực của con người cũng là ơn gọi sống yêu thương. Con người chỉ có thể sống sung mãn, con người chỉ có thể tìm nguồn vui đích thực trong sự thông hiệp và trao ban mà thôi.

Trái lại, nếu sống ích kỷ, nếu sống thù hận sẽ chỉ chuốc lấy buồn tủi cô đơn. Ðó là định luật của cuộc sống, mà đã là người thì ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận được trong các mối quan hệ giữa người với người.

Ðó là chân lý nền tảng nhất về con người mà Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, và đó cũng là chân lý mà Giáo Hội muốn ghi khắc vào tâm hồn chúng ta khi chúng ta chịu phép Rửa Tội. Chịu phép Rửa, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần có nghĩa là nhập vào tình yêu của Chúa Cha để rồi theo gương của Chúa Giêsu và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta cố gắng làm chứng, chúng ta cố gắng chia sẻ tình yêu ấy với tất cả mọi người.

Như vậy, sống yêu thương chính là tuyên xưng và rao giảng Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Ðó phải là niềm tin của chúng ta.

(Lễ Chúa Ba Ngôi 1997)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page